Moders fullmakt till dotter för att överföra pengar till dottern - giltig?

2016-02-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min mamma vill ge mig pengar efter att arv hon fick, Då hon har svårt att gå tänkte vi skriva en fullmakt som gör att jag själv gå ner på banken och göra överföringen. Men hur ska den skrivas så den blir giltig?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawlines expresstjänst med din fråga!

Enligt 10 § och motsatsvis 16 § avtalslagen (1915:218) är skriftliga fullmakter giltiga, d.v.s. det är möjligt att använda sig av sådana för att ge en annan person rätt att handla i fullmäktigens (den som har utfärdat fullmakten) ställe.

En fullmakt kan utfärdas för ett visst tillfälle eller ge en mer generell behörighet. En fullmakt som utfärdas för ett visst tillfälle kan t.ex. utfärdas för att ge fullmaktshavaren behörighet att överföra en summa pengar till en viss person. En generell fullmakt innebär typiskt sätt att en person ges behörighet att ta en hand om en annan persons ekonomiska angelägenheter eftersom han eller hon är för sjuk eller gammal för att själv kunna göra det.

I lagens finns det inga särskilda krav för hur en fullmakt ska se ut. Rent allmänt är det viktigt att det tydligt anges vem som får företräda vem och för vad samt under vilken period fullmakten gäller. Jag rekommenderar att du använder följande tjänst för att skriva en juridiskt giltig fullmakt: http://lawline.se/avtal/fullmakt_privat.

En viktig sak att notera är att banken inte är skyldig att godta fullmakter som deras kunder har utfärdat. Om banken exempelvis misstänker att du har förfalskat fullmakten för att själv berika dig på din mors bekostnad står det banken fritt att kräva att din mor exempelvis själv ska intyga på deras kontor att du verkligen har rätt att företräda henne. Jag skulle därför rekommendera att du först frågar banken vilka krav de ställer på fullmakter mellan anhöriga, innan du och din mor upprättar en fullmakt med hjälp av den ovanstående tjänsten.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1380)
2021-03-01 Skriva på med hand på penna
2021-03-01 För lång bindningstid hos ett gym?
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

Alla besvarade frågor (89948)