Mobil som var trasig när jag fick hem den – vad kan man göra?

2017-09-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
När ett företag vägrar att betala frakten för en reklamation och dessutom vägrar att byta ut den felaktiga varan (mobil) utan endast hänvisar till butik där en reparation med väntetid kan utföras - vad gör man då? Mobilen är köpt via internet och var felaktig och oanvändbar från början.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattande svar och rekommendation

Det är möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden och få din sak prövad. Detta är kostnadsfritt och de allra flesta företag följer ARNs beslut. Om ARN av någon anledning inte prövar ditt ärende kan du vända sig till domstol för att få din sak prövad där. Om du väljer detta alternativ, vilket jag inte rekommenderar före ARN har tittat på ditt fall, så bör du ta hjälp av juridiskt biträde.

Du måste reklamera felet till säljaren av telefonen

Det är också viktigt att du reklamera vad som är fel på mobilen på ett tydligt sett. Om du använder dig av följande mall så är du på den säkra sidan. Detta bör du göra så snart som möjligt, men absolut senast två månader efter att du köpt varan. Det kommer underlätta mycket i ditt fall.

Bra länkar att titta på om du bestämmer dig för att gå vidare i fallet

Om du önskar läsa på mer innan du skickar in ditt ärende till ARN så erbjuder konsumentverket mycket matnyttig information på sin sida Hallå konsument.

Det går även att vända sig till den kommunala konsumentvägledning där ni bor. Där bör ni även kunna få råd och tips i ert enskilda ärende. Här kan du söka fram kontaktuppgifter.

Nedan följer en redogörelse för relevanta omständigheter i ditt fall. Information kan ses som en fingervisning om hur ditt fall betraktas rättsligt och det kan förhoppningsvis förklara vad som är relevanta omständigheter i ditt fall.

Djupare analys av sakomständigheterna i ditt fall

Jag kommer utgå från att du har gjort köpet i form av konsument/privatperson i mitt svar.

Detta innebär att konsumentköplagen (KKöpL) blir den lag vars regler ska tillämpas i ditt fall.

KKöpL är inte möjlig att avtala bort i negativ riktning. Dvs. oavsett vad företaget skriver till dig om att de inte accepterar rättigheter som KKöpL ger dig, så har de ingen möjlighet att avvika och ge dig sämre villkor än vad lagen ger dig rätt till.

I ditt fall är mobilen felaktig. Om man inte har avtalet annat, så ska en mobil naturligtvis vara i funktionsdugligt skick. Detta innebär att mobilen är felaktigt i konsumentköplagens mening. 16 § KKöpL

Du måste dock kunna bevisa att felet har funnits där redan när du tagit hand om mobilen. Typiskt sett är detta kanske när du hämtade mobilen på posten. Fanns inte felet då så får du ”bära risken”, dvs. du får ansvara för att mobilen är trasig, eftersom att säljaren har gjort det som ankommer på denne. 20 KKöpL

I vissa fall kan det som jag nämner ovan vara svårt att bevisa. Konsumenter har dock en bevislättnad. Om det är så att felet visar sig inom sex månader så presumeras felet ha funnits där vid avlämnandet. Då faller bevisbördan över på säljaren och denne måste då kunna visa att felet – i ditt fall den trasiga mobilen – varit fungerande när han skickade den och att den gått sönder först när du tagit hand om den. Det är naturligtvis i normala fall mycket svårt. 20 a § KKöpL

Möjliga påföljder är först och främst avhjälpande eller omleverans. Typiskt sett får säljaren själv välja, men under vissa omständigheter kan du själv få bestämma vad som ska ske. 22–27 § KKöpL

Häva köpet, dvs. att du ska få tillbaka dina pengar och säljaren telefon går bara om ditt köp blivit väsentligt förfelat. Detta innebär i praktiken att om du skulle använda telefonen till något speciellt event eller liknande så kan du få häva köpet. Detta är kanske inte så troligt, utan primärt kommer det antagligen vara så att du antingen får telefonen lagad eller att du har rätt till en ny telefon som fungerar.

Dessutom har du rätt till skadestånd som huvudregel. Skadeståndets funktion är att det ska ersätta förluster som uppstått för dig tillföljd av att telefonen varit trasig när du fick den. Skadeståndet ska typiskt sett täcka saker som utgifter för porto eller andra liknande kostnader. Säljaren kan endast slippa att betala skadestånd om felet varit av sådan karaktär att säljaren inte kunnat kontrollera detta. En säljare av mobiltelefoner kan typiskt sett kontrollera alla sina telefoner så att de fungerar. Sen att de inte gör det i praktiken spelar ingen roll. Med största sannolikhet har du därför rätt till att få ersättning för dina utgifter, t.ex. utgifter för porto för att skicka tillbaka telefonen.

Du måste dock reklamera telefonen till säljaren för att få göra påföljder gällande. Det finns inga bestämmelser som reglerar exakt vad en reklamation bör innehålla, men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att använda den mall som jag länkar ovan i mitt svar. 23 § KKöpL

Du har dessutom en vårdplikt om telefonen. Om skadan förvärras när du har den, så får du ingen ersättning för detta. 42 § KKöpL

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?