Mobbning på arbetsplats

2019-04-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Det pågår mobbning på min arbetsplats. Jag har upptäckt att jag har en psykopat till arbets kollega som vänder alla emot mig pågrund av att han är så svartsjuk. Jag får inte vara mig själv för då trycker han ner mig med 10 andra. Jag försöker att berätta för alla och chefen men dom ser mig som den knäppe och inget händer. Jag undrade bara Om det finns möjlighet för mig att bara anmäla han som började med allt utan att anmäla företaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mobbning på din arbetsplats?

I ditt fall kan det vara fråga om kränkande särbehandling på arbetsplats. Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller ett flertal arbetstagare på ett kränkande sätt. Särbehandlingen kan orsaka ohälsa hos dessa personer, då de kan hamna utanför den sociala gemenskapen. Ju längre den kränkande särbehandlingen pågår, desto värre anses det vara då det i värsta fall kan utvecklas till mobbning på arbetsplatsen. Begreppet mobbning definieras som upprepade negativa handlingar över en längre tidsperiod på minst ett halvår riktade mot enskilda eller grupp.

Under förutsättning att den negativa handlingen har pågått under en längre tid kan det vara fråga om mobbning i ditt fall.

Vem bär ansvaret för förebyggandet av särbehandlingen?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) stipuleras det att arbetsgivaren har ansvaret för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Vad kan du göra?

Om du tycker att reglerna inte efterlevs på din arbetsplats råder jag dig att återigen försöka ta upp det med din arbetsgivare, då det är denne som har det primära ansvaret. Diskutera hur du känner kring det hela.

Du kan även vända dig till ditt skyddsombud som i sin tur kontaktar din arbetsgivare. Om bristerna på arbetsplatsen inte rättas till kan skyddsombudet göra en framställan till Arbetsmiljöverket. Ett annat alternativ är att kontakta ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Väljer du att som enskild arbetstagre göra en anmälan till Arbetsmiljöverket kallas detta för ''arbetstagares anmälan''. En sådan anmälan omfattas av sekretessen enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta får till följd att Arbetsmiljöverket, vid en eventuell föfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående, enbart konstarerar att de inte kan bekräfta om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att återkomma om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1697)
2020-03-28 Arbetsmiljö, smittspridning
2020-03-26 Vad gäller för permittering på ett företag som saknar kollektivavtal?
2020-03-20 Kan en arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?
2020-03-18 Äta ute - strider det mot lojalitetsplikten?

Alla besvarade frågor (78397)