Mjukvarufel och reklamation

Hej!

I januari i år köpte jag en Macbook Air. I början på Augusti började den bete sig konstigt och jag lämnade in den på Apples auktoriserade verkstad. Jag har varit minutiös i skötseln av datorn. Den har i stort sett bara använts i hemmiljö och på universitetsföreläsningar och har absolut inte kommit i kontakt med vätska. Verkstadens utlåtande var att felet berodde på fukt och att det är jag som vållat skadan. Vem har bevisbördan? Kan för övrigt ett datorföretag friskriva sig från delar av reklamationsansvaret, tex. mjukvarufel?

Lawline svarar

Hej!

Lagen som reglerar förhållandet mellan konsumenter och näringsidkare är konsumentköplagen, den kan du hitta https://lagen.nu/1990:932.

Inledningsvis ska nämnas att en konsument har reklamationsrätt i tre år, 23§. Det bara är fel som fanns vid avlämnandet av varan som kan omfattas av en reklamation 20§ - dock omfattas även fel som funnits vid avlämnandet, men som visat sig först efter. Om ett sådant fel uppvisar sig inom 6 månader efter avlämnandet eller inom eventuell garantitid finns det inget krav att köparen ska bevisa att felet fanns redan vid avhjälpandet (det presumeras att felet fanns där redan vid avlämnandet) 20a-21§§. Efter dessa sex månader utlöpt eller garantitiden är över är det istället köparen som har att bevisa att felet fanns där redan vid köpet.

Det finns inte någon generell friskrivning gällande just mjukvarufel vid reklamation – om säljaren lämnat ifrån sig en felaktig vara gör inte lagen någon skillnad på varifrån felet härrör, 16§. Vad säljare dock ofta tycks göra är att friskriva sig från mjukvarufel vid en eventuell garanti, detta är helt okej eftersom en garanti innebär vad säljaren tar på sig att åtgärda utöver rätten till reklamation.

Sammanfattningsvis - om felet fanns vid köpet och detta inte beror på några omständigheter från din sida ska säljaren åtgärda felet, 22§. Det är dock upp till dig att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, eftersom de ovan nämnda sex månaderna i ditt fall är slut.

Hoppas du känner att din fråga är besvarad!

Vänligen,

Alfred BrandtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo