Mitt postombud låter paket stå obevakade ute i butiken. Kan jag göra något åt problemet?

2021-04-26 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Min lokala posthanterare, alltså där man hämtar ut sina paket, är en liten kiosk vid tunnelbanan, en typ Pressbyrån. Där står alla större försändelser utspridda överallt i den publika delen av kiosken, mellan godishyllor, läskkylar och tidningsställ. Vem som helst kan läsa på paketen vem som har beställt vad, eller varför inte plocka med sig ett paket på måfå på vägen ut? Ingen vaktar paketen därinne. Jag har meddelat både Bring och DHL, vars namn jag själv såg på flera paket, men ingenting har förändrats. Jag vågar inte beställa något på nätet längre. Vad kan göras åt detta problem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha råd om vad du kan göra för att få postombudet i fråga att vara mer ansvarsfull i sin posthantering.

Bestämmelser om posthantering finns i postlagen och postförordningen, och jag kommer därför använda mig av dessa rättskällor för att svara på din fråga.

Vilket ansvar har postombudet för posthanteringen?
Alla verksamheter som agerar postombud omfattas av bestämmelserna i postlagen och är tillståndspliktiga (1 kap. 2 § sjunde stycket och 2 kap. 1 § postlagen). Lagens krav på kvalitet innebär bland annat att verksamheter "...ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls." (2 kap. 6 § postlagen). Enligt min bedömning bryter det postombud du beskriver kraftigt mot kravet på integritetsskydd och tillförlitlighet.

Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen
Den myndighet som meddelar tillstånd för postverksamheter heter Post- och telestyrelsen, PTS (2 § postförordningen). PTS har utöver tillståndsprövning även ansvar för tillsyn, och har möjlighet att förelägga bristfälliga verksamheter att vidta åtgärder för att säkra lagens minimumkrav på kvalitet (4 kap. 13 § och 4 kap. 16 § postlagen). PTS kan också återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet (4 kap. 20 § postlagen).

Det verkar som att PTS inte har uppmärksammat bristerna hos just ditt postombud. Det kan därför vara bra att du själv upplyser PTS om verksamhetens bristfälligheter för att snabba på processen. PTS:s tillsynsansvar innebär att PTS ska förelägga bristfälliga verksamheter att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra lagens krav på kvalitet. Om du anmäler missförhållandet till PTS så bör myndigheten vidta nödvändiga åtgärder mot postombudet.


Mina rekommendationer
- Kontakta Post- och telestyrelsen med dina klagomål. Se länken för myndighetens kontaktuppgifter: https://www.pts.se/sv/kontakt/
- Om du har möjlighet, använd tills vidare ett annat postombud.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (444)
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning

Alla besvarade frågor (96402)