Mitt jobb är allt annat än seriöst, hur lämnar jag så snabbt som möjligt?

2018-10-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag jobbar idag som larminstallatör åt ett företag som är allt annat än seriöst. Jag har arbetat hos dem i 2 månader och vill nu där ifrån. Enligt mitt anställningsavtal är jag bunden till installationsavtalet via Svenska ekelktrikerförbundet. Jag har aldrig fått tagit del av kollektivavtalet och jag har heller inte fått varken skriftlig eller muntlig information var jag kommer åt mitt kollektivavtal eller vad jag har för rättigheter i och med det.Jag pratade med facket idag och blev medlem hos dem, de förstod att min arbetsplats inte var seriös men de var anslutna till elektikerförbundet, vilket då innebär 30 dagars uppsägningstid enligt kollektivavtalet som jag ej fått ta del av eller ens vetat om eftersom det bara står installationsavtalet på mitt anställningsbevis. Men! På mitt anställningsavtal står också att jag är provanställd i 6 månader. Ombudet som jag talade med på facket hävdade att i deras kollektivavtal existerar inte den anställningsformen.Hur kan jag lämna arbetsplatsen så snabbt som möjligt utan att arbetsgivaren stämmer mig eller liknande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I frågor rörande anställningar gäller lagen om anställningsskydd (LAS)

Informationsskyldighet

Enligt 6 c § LAS måste en arbetsgivare senast en månad efter det att en arbetstagare börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Det som ska innefattas i informationen är bland annat information om tillämpligt kollektivavtalet. Om detta inte följs kan arbetsgivaren åläggas skadeståndsansvar.

Uppsägningstid

Grundregeln är att provanställningar kan avslutas utan anledning och utan uppsägningstid om inte annat avtalats - 6 § LAS. Eftersom avvikelser från denna bestämmelse kan göras med kollektivavtal är det svårt att svara på vad som gäller i ditt fall, när kollektivavtalets innehåll inte framgår.

Grundregeln - om du inte anses som provanställd, utan tillsvidareanställd, är att en månads uppsägningstid råder, enligt 11 § LAS.

Råd

Jag skulle råda dig att begära ut kollektivavtalet, så du vet vad du har för rättigheter och vilken uppsägningstid som egentligen gäller, då det verkar som ditt anställningsavtal och kollektivavtalet motsäger varandra. Ta kontakt med facket och kanske även din arbetsgivare och förklara att du inte längre vill arbeta kvar. Om du enligt kollektivavtalet har en månads uppsägningstid måste du invänta den. Om inte kollektivavtalet reglerar denna typ av anställning gäller lagens regler om provanställning där du kan sluta utan uppsägningstid.

Om dus underlåter att fullfölja dina förpliktelser enligt anställningsavtalet, dvs. att arbeta, under uppsägningstiden, bryter du mot ditt avtal och kan bli skadeståndsskyldig om arbetsgivaren lider någon ekonomisk skada till följd av ditt agerande.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (606)
2019-08-04 Får en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?
2019-07-31 Anställa en person utan att hen skriver under
2019-07-25 Kringgående av AT:s rätt att övergå till tillsvidareanställning
2019-07-23 Är muntliga avtal bindande vid en provanställning?

Alla besvarade frågor (72058)