Misstänkts rätt till information under förundersökning

Hej, fick hem ett brev idag om brott som lagts ner pga preskiberats. Något säger mig att det var en till punkt som dom inte tagit med. Hur kollar jag upp om den fortfarande är aktuell/Inte nerlagd

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort om preskription

Att något av de brott du delgetts misstanke om inte fanns med i brevet innebär antagligen att det inte preskriberats. Brott har olika preskriptionstid och denna blir i regel längre ju allvarligare brottet är. Vissa mycket allvarliga brott preskriberas aldrig som exempelvis mord. Preskriptionstid innebär att en domstol inte får döma ut ett straff om den misstänkta personen inte fått del av ett åtal eller blivit häktad inom en viss tid efter den dag då brottet begicks. Det skulle alltså kunna vara så att det brott som inte fanns med i brevet antingen är ett allvarligare brott eller att det begicks senare i tiden.

Den misstänktes rätt till information

Vidare ska den som delgetts skälig misstanke om ett brott underrättas om en förundersökning läggs ned (oavsett anledning) eller då beslut tas att åtal inte ska väckas, se Förundersökningskungörelse 14§. Tilläggas kan att man efter en underrättelse dessutom har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen, se Rättegångsbalken 23 kap. 18§. Detta kan ske genom att man exempelvis får tillfälle att läsa materialet hos polisen eller genom att man får kopior av materialet.

Har du inte hört något gällande en brottsmisstanke bör det betyda att misstanke kvarstår. Mitt råd är ändå att du vänder dig till polisen, alternativt till åklagaren, om denne är förundersökningsledare. Du kanske har kontaktuppgifter på det brev du fick hem. Om inte så är mitt råd att börja hos polisen. De bör kunna besvara om misstanke kvarstår eller hjälpa dig vidare om du vill ha ytterligare information om förundersökningen.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,


Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”