Misstänkt för snatteri - belastningsregister, socialtjänsten och väktares befogenheter.

Hej Jag är 17 år gammal och blev anmäld för misstänkt för snatteri eller likande, hängde inte riktigt med. Det jag snattade kostade 119kr och undrar om det kommer att stå i registret? De blandade också sos och undrar vad den kan göra? Civilvakten som då grep mig var också väldigt väldigt aggressiv och tog tag i min arm på ett hotfullt sätt, vad kan man göra åt det? Sa till polisen vad han gjorde men ingen reaktion.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar över tre saker; om snatteriet du blev misstänkt för kommer stå i registret, vad soc (dvs. socialtjänsten) har för uppgifter om de blir inblandade i en sådan här situation samt vad du kan göra om du anser att en civilvakt har uppträtt hotfullt mot dig.


För att besvara din fråga kommer jag bland annat använda mig av brottsbalken (BrB), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), polislagen (PL) och rättegångsbalken (RB). Du hittar en sammanfattning av mitt svar i slutet. 


Kommer snatteriet stå i registret?

Snatteri, numera benämnt som ringa stöld, regleras i 8 kap. 2 § BrB. Gränsen mellan stöld och ringa stöld går normalt vid 1 250 kr (NJA 2019 s. 951). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.


Som jag har förstått det har du hittills endast blivit anmäld och misstänkt för ringa stöld (snatteri) och därmed inte dömd. En person som är misstänkt för ett brott hamnar i polisens misstankesregister, som endast polisens och åklagare får ta del av.


Däremot, om du skulle bli dömd för brottet ringa stöld, hamnar detta i det som kallas för belastningsregistret. Här återfinns de brott en person har blivit dömd för en viss tid bakåt. Hur lång tid ett brott finns med i ens belastningsregister beror på hur allvarligt brottet är och vad personen döms till för straff. Exempelvis, om en person döms för ringa stöld till böter, finns brottet kvar i belastningsregistret 5 år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).


Varför är socialtjänsten inblandad?

Jag tolkar det som att du, när du skriver “De blandade också sos” syftar på att “soc”, dvs. socialtjänsten har blivit inblandad i den här situationen.


Socialtjänsten blandas in eftersom de har vissa uppgifter när ett ung person under 21 år har blivit misstänkt för ett brott. Exempelvis ska en företrädare från socialtjänsten närvara vid förhör med dig som misstänkt om det är möjligt (7 § LUL). Andra uppgifter kan vara att begära utredning (31 § LUL), skriva yttranden (11 § LUL), verkställa ungdomsvård och ungdomstjänst samt ge insatser eller vård i samband med straffvarning (17 § LUL).


Vad har en civilvakt för befogenheter?

Civilvakter, även kallade butikskontrollanter, är en typ av väktare som har till uppgift att skydda butikens varor genom att förebygga och ingripa mot snatteri och stöld. Väktare har dock inte fler befogenheter än gemene man och har som utgångspunkt inte rätt att använda våld eller hålla fast någon.


Väktare (och gemene man) har dock, enligt principen om envarsgripande, rätt att gripa en person som på bar gärning eller flykt blir påkommen att utföra ett brott som har fängelse i straffskalan (24 kap. 7 § andra stycket RB). Med förutsättning att väktaren tar den gripne direkt till närmaste polisman. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i sex månader, varför väktaren hade befogenhet att använda sig av ett envarsgripande gentemot dig.


I rättsfallet NJA 1990 s. 324 har Högsta domstolen uppgett att väktare har rätt att använda visst våld för att genomföra gripandet om väktaren möts av motstånd och det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna (29 § första stycket och 10 § första stycket p. 2 PL). Därutöver har väktaren rätt att använda sig av våld om det skulle begås i nöd (24 kap. 4 § BrB) eller nödvärn (24 kap. 1 § BrB). Detta innebär att väktaren får använda sig av våld i självförsvar eller mot någon som är påväg att skada egendom eller person genom brott eller olyckshändelse.


Gränsen mellan vad som är tillåtet och otillåtet för en väktare eller enskild kan vara svår att dra, ofta är det en gränsdragning mellan ett tillåtet envarsgripande och en straffbar gärning i form av olaga frihetsberövande eller ofredande. Således är det svårt för mig att avgöra, men om du anser att väktaren har gått utanför sina befogenheter enligt ovan, har du möjlighet att polisanmäla personen för exempelvis misshandel (3 kap. 5 § BrB) eller ofredande (4 kap. 7 § BrB).


Sammanfattning

Sammanfattningsvis hamnar du som misstänkt för ett brott i polisens misstankesregister. Om du sedan skulle bli dömd för brottet hamnar det i belastningsregistret och stannar här i en viss tid beroende på hur allvarligt brottet är och vad du blir dömd till.


Eftersom du är 17 år och därmed räknas som en s.k. ung lagöverträdare, blir socialtjänsten inblandad när du blir misstänkt för brott. Socialtjänstens uppgifter kan i dessa fall vara att delta vid förhör, skriva yttranden och verkställa ungdomsvård och ungdomstjänst.


Angående frågan om väktaren, så har väktare i allmänhet inte fler befogenheter än vanliga människor, det vill säga har inte rätt att använda våld. Dock har väktaren rätt att göra ett så kallat envarsgripande, och i samband med detta använda visst våld för att kunna genomföra gripandet om hen möts av motstånd och det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Samt möjlighet att använda våld om det skulle röra sig om en situation i nöd eller nödvärn. Om du anser att väktaren har gjort något som personen inte haft tillåtelse till enligt ovan, har du möjlighet att polisanmäla väktaren för exempelvis misshandel eller ofredande.


Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.


Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”