Misstänkt för misshandel

FRÅGA
Hej, jag fick ett brev hem där det står att jag är misstänkt för misshandel. Betyder det skäligen, på sannolika eller håller dom på att utreda det?Jag tycker att misstänkt för misshandel är så starkt ord för det jag vet att jag gjorde. Jag sa åt en kille att man inte får bete sig hur man vill då han uppförde sig illa i kollektivtrafiken och sedan höll jag i hans tröja(utan att dra/slita). Är det verkligen misshandel?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det finns fyra grader av misstanke i svensk rätt: kan misstänkas, skäligen misstänkt, på sannolika skäl misstänkt och tillräckliga skäl för åtal. Den lägsta graden av misstanke är ”kan misstänkas”. Vid denna misstankegrad rör det sig om väldigt svaga misstankar om att en person har begått ett visst brott. Nästa grad av misstanke är ”skäligen misstänkt”. Först när förundersökningen kommit så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet finns lagstöd för att den misstänkte ska underrättas om misstanken. Detta ska ske senast i samband med att den misstänkte förhörs, 23 kap. 18 § rättegångsbalken (1942:740). För att någon ska vara skäligen misstänkt krävs att det finns konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att den misstänkte har begått brottet. Jag vågar inte uttala mig om vilken misstankegrad som riktats mot dig, enklast är om du vänder dig till polisen.

Bestämmelserna om misshandel finns i 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Här stadgas att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter denne i vanmakt eller annat sådant tillstånd döms för misshandel. Det krävs således att någon av ovanstående följder inträtt för att gärningspersonen ska kunna fällas till ansvar för misshandel. Eftersom jag inte är insatt i alla omständigheterna kring händelsen som föranlett att du är misstänkt för misshandel kan jag inte uttala mig konkret i fallet. Om det inte inträtt någon av nämnda följder av ditt handlande rör det sig dock inte om misshandel. Det skulle möjligtvis kunna falla in under brottet ofredande i 4 kap. 7 § BrB. I bestämmelsen stadgas att den som handgripligen antastar eller med skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan, dömds för ofredande. Handgripligen antastar kan bestå i att knuffa, sätta krokben eller slita och rycka i offrets kläder. Brottet ofredande är subsidiärt till bestämmelsen om misshandel. Ofredande kräver att gärningsmannen har uppsåt, 1 kap. 2 § BrB. Det innebär att gärningspersonen är medveten om eller i vart fall likgiltig till det faktum att gärningen innebär ett handgripligt antastande av någon. Som nämnts bör dock krävas mer än att du endast tagit tag i mannens tröja för att rekvisitet handgripligen antastar ska vara uppfyllt.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (382)
2020-11-26 Är uppmaning till självmord kriminaliserat?
2020-11-25 Åtal gällande vållande till kroppsskada
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?
2020-11-07 om man spottar något i ansiktet under Coronapandemin?

Alla besvarade frågor (86590)