Misstänkt för dråp - straff?

FRÅGA
Om man sitter häktad med fulla restriktioner och är misstänkt för försök till dråp. Men det som hände var att personen högg en kniv i motpartnerns dörr. Ingen öppnade dörren. Vad kan man då dömas till?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Om vederbörande är misstänkt för dråp och sitter häktad på grund av sådan misstanke kommer åklagaren med all säkerhet åtala för dråpförsök. Vad personen döms till är tyvärr intill omöjligt att svara på eftersom det är upp till domstolen att bedöma vad som framkommit i målet och vilka omständigheter åklagaren lyckats bevisa. I den mån det du uppger är vad domstolen kommer fram till kan mycket väl försök till dråp komma att bli aktuellt. Dråp föreskrivs i 3 kap. 2 § brottsbalken och försök i 23 kap. 1 §.

För att försök ska föreligga krävs att det förelegat fara för brottets fullbordan eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Beroende på omständigheterna kan mycket väl handlingen att hugga en kniv i någons dörr ses som ett försök till dråp. Fullbordades inte brottet för att gärningsmannen kom på bättre tankar? Upptäcktes gärningsmannen och avbröt handlingen därav? Sådana omständigheter kan spela in i bedömningen om det ska anses utgöra ett försök.

I den mån domstolen finner att försök till dråp är för handen riskerar den dömde mellan 6-10 års fängelse. 3 kap. 2 § brottsbalken.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll