Misstänkt för brott, vad händer nu?

2019-04-27 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, jag är misstänkt för penningtvätt, bedrägeri och penninghäleri av summan 91.000 kr. Min fråga är vad som kan hända nu? vad kan jag få för straff? polisen som förhörde mig sa att han ska skicka hem förhöret. Vad kan/kommer hända nu? Min advokat sa att förhöret inte alls gick bra, men han ger mig inga bra svar heller på vad som kan hända, straff osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring vad som händer när någon är misstänkt för brott regleras i rättegångsbalken (RB).

Vad kan hända nu?

Eftersom du berättar att du är misstänkt för brott har en så kallad förundersökning inletts. (23 kap. 1 §). Det innebär att åklagare utreder det brott du påstås ha begått. Syftet är att ta reda på om det finns tillräckliga bevis för att åklagaren ska kunna väcka åtal. (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen är det vanligt att förhör med den misstänkte sker, och det inte otänkbart att du blir kallad till förhör igen. Den som kallas till förhör är skyldig att gå dit. (23 kap. 6 § RB).

Om åklagaren under förundersökningen kommer fram till att du är skäligen misstänkt, ska du få reda på detta. Skäligen misstänkt innebär att åklagaren tror att det är mer sannolikt att du begått brottet än någon annan. Om du blir skäligen misstänkt har du rätt att få ut information om utredningen allt eftersom förundersökningen pågår, exempelvis om vilka bevis som finns, så länge detta inte kan skada utredningen. (23 kap. 18 § RB).

Om åklagaren som leder förundersökningen inte anser att det finns tillräckliga bevis för att du faktiskt gjort dig skyldig till det brott du är misstänkt för så ska förundersökningen läggas ner. (23 kap. 4 § RB). Om förundersökningsledaren anser att det finns så starka bevis att det är sannolikt att du kommer dömas till brottet så ska åklagaren istället väcka åtal.

Åtalet väcks genom att åklagaren skickar in en så kallad stämningsansökan. I stämningsansökan framgår vad en misstänkt är anklagad för och vilka bevis som finns. (45 kap. 1 §). Därefter ska domstolen som huvudregel skicka ut stämningsansökan till dig och du och din försvarare kan om ni vill skicka in eventuella motbevis till domstolen. (45 kap. 9 och 10 §§.)

Om processen går hela vägen hit ska en huvudförhandling hållas. (46 kap. RB). Huvudförhandlingen kallas du till och det är helt enkelt rättegången. På rättegången ska alla bevis angående det påstådda brottet läggas fram och domstolen ska sedan ta ställning till om du ska dömas till det du är anklagad för. Din advokat sitter med och företräder dig under rättegången. För att dömas krävs att domstolen anser att det är ställt bortom rimligt tvivel att du begått det brott du är anklagad för.

Vad kan du få för straff om du döms?

Straffet för bedrägeri är fängelse från 14 dagar till två år. (9 kap. 1 § brottsbalken). Straffet för penningtvättsbrott respektive penninghäleri är också fängelse från 14 dagar till två år. (3 § i lagen om straff för penningtvättsbrott samt tidigare 9 kap. 6 a § brottsbalken).

Bara för att det skrivs i lagen att straffet för ett brott är fängelse är inte det samma sak som att personen som döms till brottet faktiskt behöver sitta i fängelse. För att dömas till att sitta i fängelse krävs i regel att fängelsestraffet anses vara längre än 1 år eller personen gjort sig skyldig till liknande brottslighet tidigare. Domstolar ska hellre välja de mildare straffen villkorlig dom eller skyddstillsyn vid brott som egentligen ger fängelse, men som inte bedöms som särskilt allvarliga.

Utan att veta vilka av brotten du eventuellt kommer dömas till och utan att känna till konkreta omständigheter i ditt fall kan jag tyvärr inte svara på vad du exakt kan få för straff. Det jag kan säga är att det är relativt vanligt att den typen av brott du är anklagad för och den summan det handlar om, inte ger fängelse. De fall jag hittar är det istället vanligt att personer döms till straff som villkorlig dom, skyddstillsyn och/eller samhällstjänst, ofta kombinerat med böter. Hur en domstol faktiskt kommer döma går dock inte att svara på i förhand.

Hoppas du ändå känner att du fått svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77201)