Misstänkt för brott, får jag byta försvarsadvokat?

2019-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej! En bekant till mig sitter häktad för grov stöld. Häktningen är överklagad till hovrätten. När kan en förväntas få svar på denna överklagan? Den häktade är asylsökande och vill byta offentlig försvarare. Vad är hans rättigheter att välja själv? Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hovrättens beslut i frågan kan ta olika lång tid, det är därför svårt för mig att svara på. Det jag kan upplysa om är att häktningsförhandling i tingsrätten hålls var 14e dag, som huvudregel, varför häktningsskälen kommer att prövas igen inom kort.

Den misstänkte har rätt att begära byte av advokat och välja försvarare själv. Detta görs genom att han kontaktar tingsrätten där målet handläggs, framför vad skälen till önskemålet om bytet är och eventuellt uppger en ny advokat han önskar. Det är sedan domstolen som avgör om den misstänkte har anfört tillräckliga skäl för ett byte. Alla omständigheter beaktas, men faktorer som kan tala särskilt starkt för ett försvararbyte är om det finns allvarliga meningsmotsättningar mellan klienten och advokaten, exempelvis om hur målet ska drivas.

Om begäran avslås kan den misstänkte överklaga beslutet eller anlita en privat försvarare. En privat försvarare finansieras av den misstänkte personligen, om han har framgång i målet kan han dock få ersättning för staten för sina kostnader.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (61)
2020-05-18 Kan Lawline bistå med rådgivning i civilrättsligt ärende?
2020-03-22 Har jag rätt att välja försvarare?
2019-11-04 Påverkar mina skulder min möjlighet att få rättshjälp?
2019-07-04 Hur får vi hjälp med att överklaga beslut om rättshjälp?

Alla besvarade frågor (80495)