Misstankegrader vid grovt narkotika brott

Hej, Hur stort är hoppet från skäligen misstänkt till sannolika skäl misstänkt i grovt narkotika brott? Samt hoppet från sannolika skäl misstänkt till tillräckliga skäl för att väcka åtal?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och kan innebära en rad olika olovliga saker relaterade till narkotika, så som t.ex. bruk, försäljning, innehav transport m.m. 1§ NSL. Bevisningen som krävs i de olika fallen kan därför se olika ut och det är svårt att ge ett exakt svar relaterat till just grovt narkotikabrott. Jag beskriver nedan utgångspunkten som gäller för de olika misstankegraderna vid brott.


Vad gäller för de olika misstankegraderna?


Skälig misstanke

Beviskravet skälig misstanke innebär att det ska vara mer troligt att den misstänkte är skyldig än att den är oskyldig. Det måste föreligga konkreta objektiva omständigheter som tyder på att den misstänkte har begått brottet och det räcker inte med endast sannolikhetsbedömningar. Konkreta omständigheter kan exempelvis vara fynd av narkotika som kan kopplas till den misstänkte eller teknisk bevisning.


Sannolika skäl

Misstänkt på sannolika skäl ger uttryck för en högre grad av misstanke. För att bli misstänkt på sannolika skäl krävs det klart mer bevisning mot den misstänkte än vad det gör vid misstankegraden skälig misstanke. Till exempel att ett trovärdigt vittne har sett den misstänkte begå brottet. Hoppet till sannolika skäl från skälig misstanke får anses vara relativt stort, eftersom det enligt huvudregeln möjliggör häktning av den misstänkte, 24 kap. 1§ RB. Häktning är en mycket ingripande åtgärd och därför krävs att misstanken har viss styrka.


Tillräckliga skäl för åtal

Åklagaren ska förvänta sig en fällande dom. För att nå den här misstankegraden ska det alltså finnas stark bevisning och tydliga omständigheter som talar för att den misstänkte har gjort sig skyldig till brottet. Beviskravet är därmed mycket högt och ska bevisa att den misstänkte har begått brottet.


Slutsats

Åklagaren ska vid varje brott göra en objektiv bedömning av den bevisning som finns och så är fallet även vid grovt narkotikabrott. Det är svårt att säga exakt hur stort hoppet är mellan de olika misstankegraderna, och det är oftast enklare att avgöra när man har ett specifikt fall att relatera det till.


Jag hoppas att mitt svar har hjälp dig. Om du har fler funderingar får du gärna höra av dig till oss igen.


Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”