Misstankegrad och husrannsakan

2016-02-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. vad krävs för att polisen ska få göra en husrannsakan hos någon? Räcker det med att dem har ett sms med en text "jag har precis krängt 60 g" Personen i fråga har inte varit på förhör eller så än.
SVAR

Hej,

Trots att huvudregeln inom svensk rätt är att hemmet är skyddat från ingrepp, finns det möjlighet för polisen att använda tvångsmedel av två olika anledningar för att ta sig in i hem lagligen. Dessa två typer av husrannsakan: reell husrannsakan, då man eftersöker en viss sak eller visst bevismaterial, och personell husrannsakan när man letar efter en eller flera personer. Oavsett vilken husrannsakan måste det man vinner på att göra en husrannsakan vara proportionellt viktigare än det ingrepp som husrannsakan kommer orsaka privatlivet, alltså är inte polisen tillåten att genomföra en husrannsakan utan ett viktigt, berättigat motiv.

I fallet som ni beskriver anser jag att det troligtvis rör sig om en bevissäkrande, reell husrannsakan om polisen skulle anse det vara aktuellt med ett ingripande. En reell husrannsakan kräver alltid att polisen har anledning att anta att ett visst, konkret brott har begåtts. "Anledning att anta" är i svensk rätt ett lågt ställt beviskrav. I fallet som ni beskriver skulle jag anse att detta beviskrav är uppfyllt, och polisen har laglig tillåtelse att genomföra en husrannsakan på den grunden.

Lagstödet och syftet med lagen

Den konkreta lagbestämmelsen är kapitel 28 paragraf 1 i Rättegångsbalken, som är den primära lagen som reglerar husrannsakan (finns att läsa här). Det finns även vissa specialbestämmelser i Polislagen (finns att läsa här). Fängelse måste också finnas i straffskalan, vilket det gör för narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen, som finns att läsa här. Att det finns i straffskalan innebär kortfattat att ett möjligt straff för brottet är fängelse, även om man som åtalad i slutändan mycket väl kan komma att straffas med annat så som böter. Syftet med det låga beviskravet är att polisen ska ha möjlighet att säkra bevis, så att de misstänkta inte ska kunna göra sig av med dem. Lagstiftaren har ansett att skyddet av privatlivet inte överväger detta polisiära behov, med stöd av Europakonventionens artikel 8 som bemyndigar dessa typer av ingrepp ifrån staten.

Sammanfattning

Jag skulle säga att polisen med ett sådant sms som ni beskriver har en relativt svag misstanke om att ett brott skulle ha begåtts, men detta är ändå tillräckligt som grund för att utföra en reell husrannsakan. Detta då beviskravet för att ett brott ska ha begåtts är lågt ställt inom svensk rätt med tanke på det behov av bevissäkran som finns, för att staten ska kunna lagföra eventuella förbrytare.

Hoppas det svarar på er fråga, och jag önskar er en trevlig dag!

Vänliga hälsningar,

Adam Lund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (377)
2021-06-01 Undanhållande av bevisning
2021-05-30 Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?
2021-05-27 Beviskrav i brottmål
2021-05-22 Vilka beviskrav krävs för åtal och fällande dom?

Alla besvarade frågor (93196)