misstanke - och belastningsregister

2020-01-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Jag har sökt ett jobb där de gör säkerhets- samt register kontroll. Jag har varit med en kille som sedan misstänktes för ett brott, han hade min hemnyckel på sig och polisen kom hem till mig för att utföra en husrannsakan. Jag misstänktes även för narkotikabrott. (Detta var för ca 5 månader sedan) Hans utredning lades ner och han fick tillbaka saker som togs i beslag här hemma och mitt prov var negativt alltså lades de också ner.Är detta någonting som kommer stå i något register eller finns det inte med då åtal inte väckts? Har även ytterligare en fråga om jag kan stå med i något register pga honom då han blivit dömd tidigare för brott men jag har aldrig blivit inblandad i någonting?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregister finns främst i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt lagen ska polismyndigheten föra ett belastningsregister () om uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott (). Belastningsregister kallas också polisregister eller brottsregister i dagligt tal men betyder samma sak.

Vilka hamnar i polisens belastningsregister?

I belastningsregistret registreras uppgifter om alla som har dömts för brott, inklusive strafförelägganden som till exempel fortkörning som har utdelats direkt av polisman. Uppgifter om domar som har lett till fängelse tas bort från registret 10 år efter frigivningen, domar som har lett till böter tas bort efter fem år (16-18 §§).

Det finns också något som kallas misstankeregister. Regler om det finns i lag (1998:621) om misstankeregister.

Misstankeregistret innehåller personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott.

Sammanfattningsvis

Eftersom misstanken mot dig lades ner ska du inte förekomma i misstankeregistret. Du ska inte heller förekomma i något register på grund av att någon annan i din närhet har varit misstänkt för ett brott. Om du ändå är osäker kan du begära ut belastningsregister hos polisen (här finns mer information).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1063)
2020-09-26 Hur får man tillbaka beslagtagen egendom?
2020-09-25 Kan butikspersonal kräva att man visar upp innehållet i sin väska?
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?

Alla besvarade frågor (84391)