Missnöjd med vården

FRÅGA
patientförsäkringenHej, Jag har nu under 10-12 år vandrat fram och tillbaka till olika hudspecialister pga. återkommande hudproblem. Under 4 år nu har jag dessutom haft problem med inflammationer i mina ben, i form utav stora finnar samt böld liknande symptom. Jag har besökt många läkare för detta, konsulterat ifall det kan ha med preventivmedel att göra eller ej, har alltid fått ett skakande huvud som svar och inget mer. Jag har heller aldrig kommit vidare i form utav en utredning heller. Jag tagit saken i egna händer, tagit ut min p-stav och benen ser nu "bra" ut, men jag har fullt med ärr, som även ser ut som stora blåmärken. Hur kan man gå vidare med detta exempelvis, finns det något man kan göra? Hälsningar Anna
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Om du inte är nöjd med din vård kan du klaga på olika sätt, du kan klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård, kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller regionanmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVOanmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO eller göra en polisanmälan.

Patientorganisationer kan ibland hjälpa dig med att klaga. De kan många gånger bedöma vilken instans det är bäst att framföra sina klagomål till och även hjälpa till med att göra en anmälan. I vissa fall kan det vara möjligt att få ersättning genom patientförsäkringen.

Jag rekommenderar dig att kontakta IVO eller patienskadenämnden.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93175)