Missnöjd med vård och omsorg

FRÅGA
hej min mamma blev dåligt behandlad på en akutmottagning i göteborg, hon var svårt sjuk och fick vänta i mer än åtta timmar utan mat och vatten, min pappa fick köpa detta till henne. detta besök på akuten bidrog mer eller mindre till att hon dog, hur gör jag för att anmäla detta
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för hur man går tillväga för att lämna synpunkter eller göra en anmälan om man inte är nöjd med den vård eller behandling som man fått.

Kontakta mottagningen
Inledningsvis kan man kontakta den mottagning där vården mottogs. Man ska då närmare ta kontakt med den vårdpersonal som man blev behandlad av. Detta kan göras såväl skriftligen som muntligen. På detta sätt kan man berätta om sin erfarenhet på sjukhuset och det problem eller den oklarhet som uppstått.

Patientnämnden
Om man vill kan man istället direkt ta kontakt med patientnämnden i den region man tillhör. Man behöver alltså inte först ha kontaktat den mottagning där man fick vård.

Patientnämnden fungerar som ett stöd i ärendet och kan hjälpa patienten eller den närstående att göra en klagan samt få tillfredsställande svar på sina synpunkter. Patientnämnden kan även redogöra för vilka andra myndigheter som man eventuellt ska ta kontakt med eller göra en anmälan till om behovet finns.

Kontaktuppgifter till patientnämnden kan fås av vårdpersonalen på den berörda mottagningen eller på regionens hemsida. Kontakt med patientnämnden kan göras både skriftligen och muntligen och kostar ingenting.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Slutligen kan man även behöva kontakta IVO. Innan man går vidare till IVO och gör en anmälan, ska man dock först ha tagit kontakt med vårdpersonalen på den mottagning där man fick vård alternativt patientnämnden. IVO utreder fall som är av allvarligare karaktär. Till exempel kan det vara händelser som har resulterat i att patienten fått en skada eller avlidit. Kontaktuppgifter till IVO återfinns på deras hemsida.

Vad bör du göra härnäst?
Det du först behöver göra är att antingen kontakta akutmottagningen i Göteborg (där din mamma fick vård) eller kontakta patientnämnden. Där kan du framföra er erfarenhet på akutmottagningen.

Eftersom du skriver att din mamma har avlidit till följd av besöket på akutmottagningen, kommer du troligen också att behöva kontakta IVO för att göra en anmälan. Om IVO bedömer att ärendet är allvarligt, kommer de att påbörja en utredning och se vad som gäller i just ert fall. Om du börjar med att kontakta patientnämnden, kommer de säkerligen att vägleda och förklara för dig vad du behöver göra.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91305)