FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/12/2020

Missnöjd med min min tandläkarbehandling, vad kan jag göra?

Om jag vill stämma min tandläkare för skador på mina tänder och vill yrka på ersättning och gå till domstol med ärendet! Vad händer då om jag förlorar målet? Måste jag då betala tandläkarens rättegångs kostnader, och i så fall, hur mycket?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om rättegångskostnader
Huvudregeln enligt 18 kap 1 § rättegångsbalken (RB) är att den förlorande parten ska ersätta "vinnarens" rättegångskostnader fullt ut, vilka kostnader som omfattas räknas upp i 18 kap. 8 § RB. Rättegångskostnader räknas dock annorlunda om det är fråga om ett sk förenklat tvistemål (kan även kallas "småmål" eller "FT-mål") som är ett undantag från de generella reglerna om rättegångskostnader i rättegångsbalken. Nu vet inte jag vilken summa du tänkt yrka för pga skadorna på dina tänder men ett förenklat tvistemål är i vart fall ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 23 650 kr (baserat på prisbasbeloppet år 2020). När det gäller förenklade tvistemål finns det särskilda regler för att det inte ska bli dyrt och komplicerat att tvista om mindre värden (se 18 kap. 8a § RB). Det är alltså beloppet du yrkar för som avgör om det är ett ordinarie tvistemål eller ett förenklat tvistemål.
Sammanfattning: I förenklade tvistemål står parterna i stort sett för sina egna kostnader, i alla övriga tvistemål ska den förlorande parten ersätta vinnarens rättegångskostnader fullt ut.

Svar på din fråga
Ja du kommer behöva betala både dina och tandläkarens rättegångskostnader om du förlorar rättegången, om inte värdet av det som yrkas i målet understiger hälften av ett prisbasbelopp för då anses tvisten vara ett förenklat tvistemål. Det är starkt begränsat att få sina rättegångskostnader ersatta av motparten i förenklade tvistemål. Vad gäller beloppet av de potentiella rättegångskostnaderna kan jag inte besvara. Det kan variera oerhört mycket beroende på om man processar med eller utan ombud, ombudets timpenning, hur tidskrävande målet är m.m.

Andra alternativ
Slutligen vill jag poängtera att det nästan alltid är väldigt kostsamt och tidskrävande att inleda en process vid tingsrätten. Oftast kan klagomål och missförstånd redas ut, jag skulle därför föreslå att du och din tandläkare försöker komma fram till en lösning i samförstånd. Du borde även informera mottagningen om dina synpunkter, dem har nämligen skyldighet att utreda sina patienters klagomål. Jag vill även tillägga att du kan ha rätt till ersättning från patientförsäkringen om skadan har lett till psykiskt eller fysiskt lidande (att man tex är missnöjd med resultat omfattas alltså inte). Ifall tandläkarens försummelse är så allvarlig att det har lett till att fått bestående skador eller ett väsentligt ökat behov av vård så skulle du kunna anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du skulle även kunna ta kontakt med Patientnämnden, förvisso utreder dem inga klagomål men dem kan fungera som en länk mellan vården och dig som patient. Det finns alltså många vägar att gå utan att behöva inge en stämningsansökan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”