missnöjd med offentlig försvarare

FRÅGA
Hej! Jag har blivit stämd i en fråga som rör bokföringsbrott. Fick ett målsägarbiträde vid förhöret som sedan då blev min försvarsadvokat. Förhöret hölls för ca 10 månader sedan och har sedan dess försökt komma i kontakt med min advokat vilket verkstad vara fullständigt omöjligt. Mailades hen 2 månader innan utsatt datum för rättegång och ifrågasatte hens ovilja att komma i kontakt med mig och undrade om jag skulle byta advokat. Fick få ett kort svar " vi måste ses och talas vid" sedan dess har det varit tyst trots att jag både ringt hens kontor och lämnat meddelande och mailat. Va även kontakt med tingsrätten om att byta advokat men det va ju en viss procedur och kände att tiden va knapp eftersom det få va tre veckor kvar till rättegång. Nu sitter jag här 9 dagar innan rättegång, aldrig tidigare varit med om detta, vet inte vad som händer eller vad som kommer ske och kan fortfarande inte komma i kontakt med min advokat. Är förvånad över hur illa vårt rättssystem fungerar när jag som det ser ut sitter helt utan försvar. Om jag nu gjort mig skyldig till något vilket jag är osäker på eftersom jag inte har någon att fråga, men som jag har förstått så om jag förlorar måste jag betala rättegångskostnaderna. Kan man bestrida det om man inte fått ett försvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlig försvarare

Först vill jag bara beklaga att du har fått en så dålig upplevelse av din rättsprocess och inte känt att du fått något stöd av din försvarsadvokat. Du har möjlighet att hos tingsrätten begära byte av din offentliga försvarare (21 kap. 6§ 2st. rättegångsbalken). Detta kan du begära när som helst, men bäst är om du gör det så snart som möjligt. Du bör då också ange just på vilka grunder du önskar byta, om bakgrunden till dessa grunder och även om du har något annan försvarare du kan tänka dig istället. Detta bör du göra i skrift förslagsvis per e-post, men du kan även ringa till tingsrätten och få hjälp.

Det är ett beslut som tingsrätten kommer fatta förhållandevis fort efter att de begärt in ett yttrande från din nuvarande advokat. Om det är så att tingsrätten ogillar din begäran, kan du överklaga detta beslut till Hovrätten. Det kanske är lite svårt då din förhandling verkar vara snart, men annars kan du alltid anställa en privat försvarare som företräder dig istället för din offentliga försvarare. Detta bör du också kontakta tingsrätten och din offentliga försvarare om.

Ersättning för offentlig och privat försvarare

Rättegångskostnader i brottmål är främst kostnader för försvararen, samt även vissa utrednings- och analyskostnader som staten haft för blod, DNA och urinprovtagning (vilka inte verkar vara relevanta i ditt fall). Om en tilltalad blir dömd för ett brott ska denne som huvudregel återbetala kostnaden för den offentliga försvararen till staten. Dock kan ersättningsskyldigheten begränsas utifrån dina personliga och ekonomiska förhållanden, samt utifrån brottsligheten, och beloppet kan därför sättas ned en del eller helt och hållet (31 kap. 1§ rättegångsbalken). Frias du för brottet blir du inte betalningsskyldig alls.

Om du istället anlitar en privat försvarare, måste du vid förhandlingen yrka på ersättning för din privata försvarare i det fall du skulle frias (31 kap. 9§ rättegångsbalken). Men fälls du får du betala hela kostnaden själv.

Överklaga beslut om rättegångskostnader

Som huvudregel har du rätt att överklaga domen i tingsrätten (49 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta ska vanligtvis göras inom tre veckor från beslutet. Vill du överklaga endast beslutet om rättegångskostnader kan du också göra det, och detta får göras särskilt utan att beslutet i domen i övrigt behöver prövas (49 kap. 5§ 4p. rättegångsbalken). Du ska adressera detta överklagande till den hovrätt som din tingsrätt tillhör, men själva överklagandet ska skickas till tingsrätten som skickar det vidare. Du ska då även ange på vilka grunder du överklagar beslutet.

Sammantaget har du rätt att begära ett byte av den offentliga försvararen, men huruvida du kommer få det kan jag tyvärr inte svara på. Alternativet är då istället att anlita en privat försvarare, men detta kan komma att bli mer kostsamt då du dessutom kommer få betala ersättningen för din offentliga försvarare om du blir dömd. Jag hoppas att du hinner få kontakt med din advokat. Om du inte vill begära byte, inte får byta och inte vill ha en privat advokat, och blir dömd för brottet och får betala ersättningen för försvarsadvokaten, kan du överklaga detta beslutet till hovrätten. Vad hovrätten kommer säga i detta beslut eller om dina grunde är tillräckligt, kan jag tyvärr inte sia om. Om du kontaktar tingsrätten brukar de också vara ganska behjälpliga med vad du kan göra.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, du är välkommen att kontakta oss igen om du behöver ytterligare hjälp!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (93065)