Misslyckat avhjälpande – kvarstående fel

2020-11-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Undrar vad som gäller vid köp av tvättmaskin där leverantör även gör en installation av tvättmaskin. I detta fall är det ju både köp av vara och tjänst från ett och samma företag.Jag undrar vad jag har för rättigheter när installatören glömmer att ta bort en transportsäkring från tvättmaskinen. Denna säkring sitter vid transport för att skydda tvätt trumman. Följden blev att vid premiärtvätten så vibrerar och hoppar maskinen omkring så att jag fick hålla i den med hela min tyngd. Ringer under tiden till företaget och frågar vad jag ska göra varpå de uppmanar mig att genast stänga av maskinen och vänta tills installatören kommer och tar bort transportsäkringen.Installatören kommer tillbaka och monterar bort säkringen, testkör maskinen lite snabbt och säger att allt fungerar som de ska.Frågan är nyköpt tvättmaskin som köpts med installation av ett och samma företag. Jag anser att maskinen blivit utsatt för stor påfrestning pga fel vid installation. Varför har man annars transport säkringar vid transporter av tvättmaskiner föratt skydda masin trumman? Tror knappast att en transport är så skakig att en person knappt kan hålla kvar paketet.Vad har jag för rättigheter?Installatören menar att maskinen fungerar som den ska.Jag har pratat med sakkunnig i frågan och denna person menar att motorn blivit utsatt för onormal påfrestning då transportsäkringen glömts kvar.Jag vill ha en ny maskin inmonterad som inte varit utsatt för påfrestningTacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag ska tillämpas?

Först och främst måste det klargöras vad det är för typ av avtal som har ingåtts. I detta fallet är det både fråga om köp av en vara och köp av en tjänst. Avtalet kommer dock betraktas som ett köpeavtal även om säljaren också installerade tvättmaskinen. Konsumenttjänstlagen gäller inte vid installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak (2 § 1 st. 2 p. KtjL). Det har också i förarbetena uttalats att ett avtal om köp och installation av en tvättmaskin ska betraktas som ett köpeavtal. Tjänsten utgör därmed inte övervägande delen av säljarens förpliktelse (2 § andra stycket KKöpL). Därmed blir konsumentköplagen tillämplig.

Är varan felaktig?

För att du ska ha rätt till att göra gällande påföljder krävs det att den köpta tvättmaskinen är felaktig. Om säljaren av en vara också har åtagit sig att installera varan och sådan installation har utförts ska varan anses felaktig om den på grund av bister i installationen avviker från vad köparen och säljaren kommit överens om. Tvättmaskinen kan också anses vara felaktig om den inte kan användas för sådana ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Tvättmaskinen skulle också kunna vara felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Vid köp och montering av en tvättmaskin förväntar sig köparen att tvättmaskinen ska fungera felfritt (16 § KKöpL och 16 a § KKöpL). Om tvättmaskinen inte fungerar som den ska på grund av att den blivit utsatt för onormal påfrestning finns det möjlighet att göra felet gällande.

Påföljder vid fel

Du som köpare kan begära avhjälpande, dvs. att varan repareras eller att en omleverans ska ske, dvs. att varan byts ut (26 § KKöpL). Säljaren har däremot rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans när köparens krav innebär en oskälig kostnad för säljaren. Det bästa alternativet för säljaren är förmodligen att reparera varan då det är fråga om en nyinstallerad tvättmaskin som gått sönder. Utifrån de angivna omständigheterna i din fråga framstår det dock som att säljaren redan har avhjälpt felet. Om ett fel inte är möjligt att avhjälpa har köparen rätt att begära omleverans. Om leverans inte sker inom skälig tid eller att det inte kan ske utan oskälig kostnad för säljaren kan du begära prisavdrag (28 § KKöpL). Prisavdraget ska motsvara felet. Köparen kan istället för prisavdrag häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Felet måste då vara av stor vikt för dig som köpare. Om felet kvarstår efter två avhjälpningsförsök kan det anses vara grund för hävning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92106)