Misslyckad operation, rätt till ersättning?

Gjordes en halux " Steloperead främre led på stortå "oeration på vänster stortå för 1 år sedan. För ca 3 mån sedan började det kännas underligt och smärtsamt. Gick till läkare och dem röntgade tån. Konstaterade att skruven inte sitter fast och glappar, även ett glapp på ca 2 mm i leden, även stiftet som skull hjälpa till hade vandrat bort och lagt sig längs leden, dessa två missar var orsaken att jag hade smärta. Nu undrar jag om detta är ett ersättnings fall för så kallat misslyckad operation. Denna skada har tyvärr kostat lidande och onödigt med smärtlindring och tyvärr förlorad inkomst.


Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till den vårdgivare som har haft hand om vården för att ta upp vad man är missnöjd med. Om man inte kommer fram till en lösning varken med läkaren eller ansvarig ledning kan man vända sig till Patientnämnden.

Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och anhöriga att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård, behandling och kommunikation. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som inte gör egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel.

I sista hand kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dit kan du vända dig om du anser att det begåtts allvarligt fel och att man inte fått den vård man skulle ha. Patientnämnden kan hjälpa en att göra en anmälan. IVO tar bara emot ärenden som är max 2 år gamla.

Om man har skadats av offentlig vård kan man ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen. I så fall ska man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF). Enligt Löf måste patienten lidit av en patientskada. En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Huruvida du har rätt till ersättning är svårt för mig att avgöra då jag inte har alla detaljer och inte den kunskap som krävs. Utifrån den information du har gett låter det dock som att du skulle kunna ha möjlighet till ersättning.

Hoppas du blir nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”