misshandel under samtycke - brott och skadestånd?

FRÅGA
Hej! Jag och min vän körde en vänskapsmatch på gatan. Vi gick båda med på att köra VÄLDIGT lugnt och jag ger honom 2 slag som knappast känns men jag slår iallafall de första 2 slagen. Därefter tar han i grovt hårt vilket vi EJ gick med på och orsakar en spricka i min näsa. Det finns video som visar där jag får skadan och hur det ser ut efter. Jag fick vrida tillbaka näsan och åka in på akuten genast, har haft en svullnad i över två veckor och näsan kan ej bli läkt 100% men troligen väldigt rak ändå. Kommer kanske få vrida näsan igen efter svullnaden lagt sig ner. Han stukade tummen när han slog mig. Var det han gjorde olagligt? Kan jag få skadeståndspengar? Gjorde jag något olagligt? verkligen försökt leta svar på det här överallt i internet hade uppskattat ett svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Misshandel under samtycke?

Gärningen som du beskriver skulle som utgångspunkt kunna bedömas som brottet misshandel (3 kap. 5§ misshandel). Att tillfoga annan kroppsskada eller smärta utgör brottet misshandel och kan ge fängelse i högst två år. Det finns dock visst undantag från detta, exempelvis om du har samtyckt till gärningen, dock med beaktandet av skadan, kränkningen, syftet och övriga omständigheter (24 kap. 7§ brottsbalken). Det är denna regel som ligger till grund för många olika sporter och liknande situationer där det händer att folk skadas. Att ni då har kommit överens (samtyckt) till en vänskapsmatch kan alltså göra att gärningen inte bedöms som brottslig. Det beror ju dock på omständigheterna och vad ni har menat med "väldigt lugnt". Samtycket måste vara allvarligt menat och omfatta hela gärningen. Det verkar här ha funnits ett uttryckligt samtycke från er båda, men att ni hade olika uppfattningar om vad samtycket omfattade. Det kan dock förmildras om gärningspersonen missförstått situationen och samtycket. Man kan alltså samtycka till misshandel, dock generellt inte till grov misshandel, vilket detta dock inte är. Omständigheterna får inte vara oförsvarliga.

Generellt skulle jag säga att ditt samtycke till en vänskapsmatch är giltigt och allvarligt menat, och att samtycket varit förhållandevis tydligt om än svårtolkat hur långt samtycket sträckte sig. Om det var så att din vän missförstod hur långt ditt samtyckte sträckte sig, kan det ändå vara ansvarsbefriande eller förmildrande. Jag skulle dessutom säga att det kommer vara svårt för dig att bevisa att du samtyckte till en viss del av gärningen, men inte hela, då ni båda var överens om en "vänskapsmatch". Då ligger problematiken i tolkningen av hur hårt man får slå, vilket främst avgörs av omständigheterna kring händelsen. Det är nog osannolikt att han skulle dömas för ett brott, men inte omöjligt.

Skadestånd?

Om hans slag skulle anses gå utanför ditt samtycke, kan han dömas för misshandel, och då är du berättigad till skadestånd. Dels skadestånd för vad kränkningen innebar och sveda och värk för vad skadan inneburit för dig, dels skadestånd för utgifter du haft på grund av sjukhusvistelser och liknande. Detta förutsätter då att han uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig skadan (2 kap. 1§ skadeståndslagen).

Men för att få skadestånd förutsätter inte att man döms för brott i grunden. Det finns dock visst utrymme att jämka skadeståndet om du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan, som ska bedömas utifrån graden av vållande på bådas sidor och övriga omständigheter (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Ett grundläggande samtycke till en vänskapsmatch skulle kunna utgöra grund för jämkning på grund av medvållande. Jämkning innebär att man antingen får mindre eller inget skadestånd alls.

Kränkningsersättningen ska utgå utifrån handlingens art och varaktighet (5 kap. 6§ skadeståndslagen). Det finns en risk att man inte får någon kränkningsersättning utifrån psykisk eller fysiskt lidande, om det ligger ett samtycke i grunden.

Sammanfattning och råd

Inledningsvis kan jag säga att du inte har gjort något olagligt i att samtycka till en vänskapsmatch. Det har du rätt att göra. Generellt kan också sägas att det måste bevisas att din vän gått utanför ditt samtycke, och detta kan vara svårt. Men skulle det gå, så utgör det ett brott och då har du rätt till skadestånd. Dock kan skadeståndet komma att jämkas utifrån samtycket i grunden, och det kan då antingen bli noll eller mindre än vanligtvis. Det krävs dock inte att någon döms för brott för att du ska kunna driva en civilrättslig talan om skadestånd. När man samtyckt till misshandel under dessa omständigheter är det dock inte ovanligt att både ansvaret och skadeståndet jämkas.

Du kan välja att anmäla händelsen till polisen som får utreda om det finns grund att väcka talan i brottmål. Då kan du framställa ditt skadeståndsanspråk i samband med det, men jag vet för lite om händelsen för att kunna avgöra med någon säkerhet hur det skulle gå. Om ärendet inte går till domstol om åklagaren inte tror att det kan leda till fällande dom, eller om åtalet ogillas i domstolen, så kan du driva en civilrättslig talan om skadestånd. Då står det mellan er två i ett tvistemål. Du kan alltså få skadestånd utan att han döms för brott, och du kan använda en eventuell polisutredning som underlag, men på grund av samtycket i grunden finns det en risk för att skadeståndet även i tvistemålet skulle jämkas.

Utifrån vad som framgår av frågan är det osannolikt att din vän skulle dömas för brott, men om du har fått svåra skador och utgifter finns det möjlighet att ändå få skadestånd enligt ovan. Men du kan alltid anmäla det hos polisen som får göra den bedömningen! Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97717)