Misshandel samt påföljd

Hej, min fråga är kanske lite konstig men jag och några klasskamrater pratade om brott som skulle kunna begås på arbetsplatsen. Vi spånade vidare och vi kom upp med ett lite udda scenario. Tänk att det skulle bli bråk på en arbetsplats och en av de två inblandade skulle använda sin kniv för att skära av den andras finger vilka straff skulle han stå inför och hur lång tid skulle han få sitta av?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två brott som skulle kunna vara aktuella, i första hand misshandel och eventuellt även brott mot knivlagen.

Misshandel

Tillämpliga bestämmelser finns i brottsbalken (BrB).

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år. (3 kap. 5 § BrB) Om brottet är att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tittar man särskilt på bland annat om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada. (3 kap. 6§ BrB)

Den situationen du beskriver hamnar inom definitionen för misshandel. Bedömningen görs i varje enskilt fall, men med tanke på hur allvarlig skadan är då ett finger blir avskuret, kan det röra sig om grov misshandel.

Brott mot knivlagen

Tillämpliga bestämmelser finns i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen)

Knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. (1§ knivlagen)

Detta gäller dock inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. (1§ 2 st. knivlagen)

Detta innebär att en kniv som är ägnad att användas vid till exempel en misshandel inte får innehas på allmän plats. Undantag finns, till exempel då personen ifråga behöver kniven i sitt arbete, exempelvis en hantverkare.

Om brott mot knivlagen är aktuellt i detta fallet, beror helt och håller på omständigheterna på en mer detaljerad nivå, till exempel vilken sorts arbetsplats det rör sig om, vilken sorts kniv det var och varför personen ifråga hade den.

Sammanfattningsvis

Personen ifråga gör sig skyldig till misshandel. Det är inte osannolikt att det rör sig om grov misshandel, för vilket påföljden är fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Det kan även röra sig om brott mot knivlagen, beroende på vad det var för sorts kniv, varför personen hade kniven med mera.


Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”