Misshandel - ringa, normalgraden eller grov?

FRÅGA
Hej jag har blivit slagen i ansiktet ögat så det blev svullet och blått nu har jag fått en skada som tar jätte lång tid på sig att läka är det ringa misshandel eller grov
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om misshandel finns i Brottsbalken (BrB) 3:e kapitlet.

Misshandel

Brottet misshandel regleras i 3 kapitlet 5 § BrB. För detta krävs bl a att någon tillfogar annan person kroppskada, sjukdom eller smärta. Du har blivit slagen i ansiktet av en annan person och slaget har orsakat svullnad och skada på ögat. Det är således inte fråga om ringa misshandel, då sådan förutsätter att några skador inte direkt orsakats samt att smärtan är snabbt övergående (3 kapitlet 5 § BrB).

Mot bakgrund av att slaget var mot ögat och att detta orsakat en skada som tar väldigt lång tid att läka är frågan om misshandeln kan vara att anse som grov.

Grov misshandel

För att något ska anses vara grov misshandel i anledning av svår kroppsskada, krävs att skadan är av allvarligare art, såsom att tappa talförmåga, syn, hörsel eller liknande (3 kapitlet 6 § BrB). Om skadan på ögat är så pass allvarlig att du förlorar synförmågan under en längre tid, kan misshandeln vara att anse som grov. Det beror alltså av faktorer som vilken typ av skada det handlar om, samt hur länge den består.

Enligt min bedömning låter detta som misshandel av normalgraden, men misshandeln kan beroende på vilken typ av skada som det rör sig om – lika väl vara att anse som grov.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (371)
2020-07-30 Nödvärnsrätt
2020-07-30 hur länge stannar mina brott i belastningsregistret?
2020-07-30 Preskriptionstid misshandel
2020-07-28 Får en person som har HIV ha sex utan att informera den andra partnern om detta?

Alla besvarade frågor (82728)