Misshandel och påföljd

FRÅGA
Hej,Min granne (man och fru) provocerade mig. Det ledde till ett bråk. Då tog hon fram mobilen och filmade mig. Under bråket/tjafset råkade jag kasta min mobil då jag försökte ringa polisen men hade ingen täckning. Den träffade henne lätt och föll sedan på marken. På filmen ser man att jag kastar mobilen men inte att den träffar henne. Nu har de polisanmält mig och kräver ett skadestånd på 7000 kronor.Jag var ute och vattnade blommorna i min trädgård när mina grannar började provocera mig genom att komma nära tomtgränsen och kalla mig saker. Jag blev arg och sa åt dem att lämna mig ifred men de höll på. Sen när jag blev upprörd så började de filma mig. De har anmält mig för misshandel. Kan jag bli fälld för misshandel för att min mobil råkade träffa henne utan att det var min avsikt? De påstår att hon har fått blåmärke i bröstet där mobilen träffade och har fotat. Hon åkte till läkaren men läkaren vägrade ge henne intyg för att han ansåg att det inte var skada vilken även står i förundersökningen. Nu har åklagaren tagit över fallet. Vilka konsekvenser kan detta leda till? Jag har förnekat att jag kastat mobilen på henne.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (1962:700) (BrB).

Misshandel av normalgraden

Av 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) framgår det att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med kroppsskada avses både fysisk och psykisk skada. Enligt förarbetena omfattar kroppsskada skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel. Även en gärning som bara medför lindrig skada eller smärta ses som misshandel.

I ditt fall rör det sig inte om misshandel av normalgraden, därför ska vi undersöka om det kan röra sig om ringa misshandel.

Ringa misshandel

Gränsdragningen mellan ringa misshandel och normalgraden av misshandel är inte alltid lika enkel att avgöra då lagtexten inte ger någon vägledning. Av praxis kan man dock få viss vägledning av vad som har ansetts utgöra ringa misshandel. Utgångspunkten för bedömningen är den skada eller smärta som misshandeln lett till (Se NJA 2017 s. 1129)

Generellt sett brukar slag med öppen hand (dvs en örfil) betraktas som ringa misshandel, medan slag med knuten hand brukar betraktas som normalgraden av misshandel.

Uppvisas knappt några skador är misshandeln sannolikt att anse som ringa som i ditt fall.

Påföljder

Straffet för misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år. Rör det sig om ringa misshandel är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Domstolens bedömning samt hänsyn till tidigare brott

I Sverige försöker man så långt det är möjligt att undvika fängelse. Andra påföljder, förutom fängelse som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se brottsbalken 27 -31 kap ).

När en domstol ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre.

Exakt vad domstolen skulle komma fram till och vilket brott som blir aktuellt i ditt fall är svårt att svara på, eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, samt jag inte har tillräckligt underlag.

Vad gäller i ditt fall?

Vad gäller ditt fall så kan inte jag svara på vad utgången i målet blir. Allting beror på omständigheterna i det särskilda fallet. T.ex hur du (eventuellt din försvarsadvokat) argumenterar för din sak, respektive hur dina grannar argumenterar för sin sak. Även om du hävdar att du råkade kasta en telefon på din granne, kan domstolen komma fram till att så inte var fallet. Om du sedan skulle bli dömd för misshandel, skulle du troligtvis bli dömd för ringa misshandel. Vidare skulle du förmodligen få betala böter, eventuellt skadestånd. Som ovan nämnts beror den påföljd du får mycket på vad du döms till, vad parterna yrkar, om du är dömd för brott tidigare.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96606)