Misshandel och förundersökning

FRÅGA
Hej har erkänt misshandel 2 örfilar med öppen med öppen hand mot min sambo Vad ger det för straff ?Hur lång tid tar en förundersökning kan det bli strafföreläggande av detta ? Då jag erkände brottet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i Brottsbalken (BrB).

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap 5 § BrB).

En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Att slå någon med öppen handflata brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa till skillnad från slag med knuten näve vilket är att bedöma som misshandel av normalgraden.

Så som du förklarar händelsen så låter det som att du skulle kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader i enlighet med ovanstående.

En förundersökning kan hålla på i princip fram tills dess att brottet är preskriberat vilket i ditt fall skulle vara två år (35 kap 1 § BrB).

Ibland så kan åklagaren välja att meddela ett strafföreläggande. Detta innebär att en rättegång inte behöver göras. För detta krävs att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det måste också vara uppenbart att det är böter och/eller strafföreläggande en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle ha tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § rättegångsbalken). Eftersom brottet du erkänt till inte är begränsat till böter och/eller villkorlig dom så är strafföreläggande inte aktuellt.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (371)
2020-07-30 Nödvärnsrätt
2020-07-30 hur länge stannar mina brott i belastningsregistret?
2020-07-30 Preskriptionstid misshandel
2020-07-28 Får en person som har HIV ha sex utan att informera den andra partnern om detta?

Alla besvarade frågor (82649)