Misshandel med machete brottsrubricering

FRÅGA
Jag och min hustru blev attackerad av en angripare med två machetes, och huggna med syfte att döda. Som tur lyckades vi övermanna angriparen och fick bara mindre skador icke livshotande skador som behövdes sys på sjukhus.Min första fråga är rent juridisk mening skulle machete i detta fallet anses vara ett tillhygge eller ett vapen i sitt sammanhang? Den andra är, vilken rubricering i brottskalken under misshandel hade sannolikt detta klassats som av en svensk domstol?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du och din hustru behövde råka ut för något sådan här.

Reglerna om det här hittar du, precis som du är inne på, i brottsbalken (BrB).

Vilka faktorer påverkar hur grovt misshandelsbrottet ska anses vara?
Graden av misshandel bestäms alltid med hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet. Att skadorna i det här fallet har tillfogats med en form av tillhygge/vapen, dvs. två machetes. Att domstolen skulle välja att klassa en machete som antingen ett vapen eller ett tillhygge i sammanhanget är det inga tvivel om men det är tyvärr svårt att säga om domstolen skulle föredra det ena begreppet över det andra.

Det verkar dessutom vara fråga om skador som tillfogats i syfte att vara livsfarliga (även om så inte blev fallet), att det verkar vara fråga om ett oprovocerat angrepp, vilket kan kopplas till särskild hänsynslöshet eller råhet, är alla omständigheter som talar för att misshandeln ska ses som grov (3 kap. 6 §). Att skadorna inte var bestående eller livshotande talar däremot för att misshandeln ska ses som lindrigare och hänföra sig till normalgraden (3 kap. 5 §). Med hänsyn till att anledningen till att skadorna blev relativt lindriga under omständigheterna närmast kan sägas vara en tillfällighet snarare än att syftet med misshandeln inte var mer än det, så talar det för att brottet ska ses som grovt.

Liknande omständigheter fanns t.ex. i rättsfallet NJA 1981 s. 967 där fallet bedömdes som grov misshandel. Skadorna var även i det fallet förhållandevis små, dock närmast av tillfälligheter eftersom misshandeln den gången hade utförts med ett livsfarligt vapen i form av en yxa.

Vad är påföljden för grov misshandel?
Det grova misshandelsbrottet är straffbart med fängelse i minst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap. 6 §). Det är dock sannolikt att en åklagare skulle välja att föra åtal för försök till mord parallellt med åtal för grov misshandel i det här fallet, vilket i sådana fall kan påverka påföljden (3 kap. 1 § och 23 kap. 1 §).

Har ni inte redan polisanmält händelsen så rekommenderar jag er att göra det så snart som möjligt så att gärningspersonen kan utredas och åtalas för brottet. I övrigt hoppas jag att det här har varit till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77229)