Misshandel eller grov misshandel?

FRÅGA
Min son nu 20 år är föremål för misshandel i form av slag på näsan varvid skadad näsa uppstod. Den skedde på krogen där hans flickvän blev pussad av en annan man varvid kort handgemän/bråk uppstod och denne man fick näsan skadad. Frågan är om det betraktas som ringa eller grov misshandel? Han har inte varit straffad förut. Mao hur bedöms detta? Han sägs neka till brott. Det finns vitten enligt uppgift ifrån den skadade mannen.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att bedöma vad ett straff kan bli är alltid svårt, då det är upp till domstolen att avgöra detta med hänsyn till fakta, vittnesmål, ålder, omständigheter kring fallet osv. Men jag ska försöka ge dig lite vägledning hur en eventuell utgång skulle kunna bli.

Misshandel

Enligt 3 kap 5 § Brottsbalken nämns att en person som tillfogar annan person kroppsskada eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Grov misshandel

Är brottet att anses som grovt, döms gärningsmannen till grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 3 kap 6 § Brottsbalken. För att bedöma om brottet är grovt tar man hänsyn till om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Att din son är 20 år

Dessutom, att din son endast är 20 år kan nämnas vara positivt. En gärningsman som inte fyllt 21 år kan endast dömas till fängelse om det finns särskilda skäl enligt 30 kap 5 § Brottsbalken - Troligtvis kommer således din son inte dömas till fängelse!

Min personliga bedömning

Utifrån ovan nämnda fakta; Jag skulle bedöma att din son troligtvis kommer dömas till misshandel. För att grov misshandel ska ligga för handen, krävs således att gärningen ska ha varit livsfarlig eller tillfogat en svår kroppsskada. Att skada näsan har jag svårt att se skulle ligga till grund för grov misshandel. Dock: beroende på hur svårt näsan blev skadad, så skulle grov misshandel kunna vara aktuellt, men det är högst inte troligt!

Men, jag kan tyvärr inte ge dig ett fullständigt svar. Domstolen kommer att ta hänsyn till all fakta, så som vittnesmålen, omständigheterna till varför handgemäng uppstod, ålder på din son osv. Men jag hoppas åtminstone att du har fått utrett gällande de krav som ställs för att det ska anses som grov misshandel eller endast "enkel" misshandel.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till i ert ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (378)
2020-10-27 Vad kan straffet blir om man slår till någon?
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?

Alla besvarade frågor (85451)