Misshandel - av normalgraden eller grov?

FRÅGA
Min son har blivit misshandlad och rånad. Ska försöka förklara hur det gick till. ..en tjej skrev till min son o ville träffas,han åker dit o där är då en kille som slår honom i ansiktet o i magen, men han sprang därifrån. Detta hände på fredagen. På söndag ringer en annan tjejkompis till honom o vill träffas, han säger ja o beger sig dit. I själva verket så är hon inte på plats. Hon har blivit ombedd att lura dit min son av den andra tjejen från i fredags. Samma kille plus en annan kille dyker upp o drar iväg med honom o slår o sparkar honom i huvudet, bryter näsan o slår honom med knogjärn. Han tvingas ta av sig sina kläder ända in på kalsongerna. Han får ställa sig på alla fyra o titta ner i marken för att dom ska slå honom i huvudet. Dom hotar honom att döda honom om han polisanmäler och säger även att dom vet vem hans mamma är och säger mitt namn. Han trodde att dom skulle döda honom. Dom videofilmer även när dom slår honom. Dessa killar är tydligen 17 år. Vad räknas det här som .. misshandel eller grov misshandel? Min son är tvungen att gå hos psykolog nu för han mår så dåligt. Vad kan min son få i skadestånd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Allmänt om misshandelsbrott

Bestämmelser om brott mot liv och hälsa finns i 3 kap. i brottsbalken. Med misshandel avses att en person tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, alternativt sätter denne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd (5 §). Denna paragraf tar sikte på misshandel av normalgraden. I 6 § 1 st. regleras grov misshandel. För att bedöma om misshandel ska anses som grov beaktar man särskilt om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, eller om gärningsmannen på annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet. I paragrafens 2 st. regleras synnerligen grov misshandel. Här beaktar man särskilt om kroppsskadan är bestående, om offret har orsakats synnerligt lidande, eller om gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet.

Utöver de omständigheter som räknas upp i respektive paragraf tar domstolen även hänsyn till andra förmildrande respektive försvårande omständigheter. Du kan se 29 kap. 2-3 §§ i brottsbalken för att få en uppfattning om vilka faktorer som domstolen kan beakta som förmildrande respektive försvårande.

Hur vet man vilken grad av misshandel det rör sig om?

Först och främst vill jag betona att det i slutändan är upp till en domstol att avgöra vilken grad av misshandel det specifika brottet rör sig om. De omständigheter jag kommer att ange i det följande ska således endast vara en fingervisning om vilket brott det kan röra sig om.

Vad gäller misshandel av normalgraden brukar man utgå från att ett knytnävsslag faller under denna gradindelning. Detta förutsätter dock att det inte föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter. Grov misshandel å andra sidan förutsätter ett grövre våld än ett "vanligt" knytnävsslag, samt att exempelvis flera personer ger sig på en etc. Användning av tillhyggen så som knogjärn talar starkt för en grövre form av misshandel. Även det faktum att din son fick sin näsa bruten talar för en grövre form av misshandel. För att misshandel ska kunna räknas som synnerligen grov ska det i princip ha rört sig om tortyrliknande förhållanden som lett till bestående men och skador.

Återigen kan jag inte ge något exakt svar på vilken grad av misshandel det rör sig om, men om man endast beaktar informationen i din fråga (d.v.s. bortser från andra ev. förmildrande/försvårande omständigheter) talar mycket för att det rör sig om åtminstone grov misshandel. Det ska dock tilläggas att gärningsmännen i detta fall är barn enligt lagens mening. Detta kan i vissa fall anses som en förmildrande omständigheter som i sin tur kan "sänka" brottets grovhet.

Skadestånd

Vad gäller ett ev. skadestånd är detta ingenting som jag på förhand kan uttala mig om. Ifall det blir rättegång kommer åklagaren att yrka på ett skäligt skadestånd utifrån vilka skador som tillfogats, ersättning för olika kostnader till följd av brottet, samt vilken kränkning brottet inneburit. På brottsoffermyndighetens hemsida kan du läsa lite mer om skadestånd och vad man vanligtvis begär i ersättning för olika typer av brott. Slutligen är det domstolen som tar ställning till hur stort ett ev. skadestånd kommer att bli.

Jag förstår att det kan kännas tungt att inte kunna få ett konkret svar på dina frågor, men som du förhoppningsvis förstår är det i slutändan en domstol som bestämmer såväl brottsrubricering som påföljd. Jag kan bara resonera utifrån lagar, praxis och den korta information som ryms i din frågeställning. Hur som helst hoppas jag att jag kunnat bidra med lite klarhet i ert fall!

Välkommen att höra av dig om du undrar något mer!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (398)
2021-01-13 Jag slog någon pga. att jag kände mig hotad och rädd, vad gäller?
2020-12-31 Är det brottsligt att smitta någon med Covid 19?
2020-12-31 Vilket brott kan man anmäla för vid smittspridning av Covid-19?
2020-12-31 Anstiftan till brott

Alla besvarade frågor (88108)