Misshandel att raka av någon skägget?

FRÅGA
Om man rakar av någon skägget mot dennes vilja, har man då begått ett brott? Vid fasthållning under själva rakningen så är ju själva fasthållningen förmodligen misshandel, men gäller det även själva rakningen? Och om man rakar någon när denne ligger och sover?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är att raka av någon skägget misshandel?

Att raka av någon skägget kan utgöra misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. För att paragrafen ska vara uppfylld krävs att gärningsmannen med uppsåt, tillfogat annan kroppskada. Enligt praxis, exempelvis Göteborgs tingsrätts mål nr B 884-14, ansågs det utgöra misshandel att raka av en kvinnas hår mot hennes vilja. Gärningen bedömdes i målet ha tillfogat offret stor smärta och handlingen utgjorde misshandel av normalgraden. Med stöd av praxis bör det därför även utgöra misshandel att raka av någon skägget.

Ofredande?

Skulle inte gärningen bedömas som misshandel, kan den istället utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Här krävs att gärningsmannen uppsåtligen handgripligen antastar eller ofredar annan.

Har du ytterligare frågor kan du höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (441)
2021-07-31 Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel
2021-07-31 Hur många års fängelse kan man få om man döms för misshandel?
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

Alla besvarade frågor (94564)