Misshandel att ge någon rivmärken på armarna?

FRÅGA
Hej! Jag är verkligen jätte orolig. Såhär gick det till. Jag vaknade på morgonen och såg att min mamma var väldigt berusad(mamma är alkoholist) Och hon drack alltså alkohol. Jag blev arg för att hon hade svikit mig igen (jag är 18 år) och jag tog tag i hennes armar och pratade allvar till henne om hur hon skadar mig när hon gör såhär. Vilket resulterade i att hon fick rivmärken på armen. Sen ringde hon polisen och sa att jag "misshandlar henne" så dom kom hem till oss idag och förhörde oss enskilt. Jag sa till polisen som det var och berättade även att jag lyfte en stol mot henne men kastade den inte enbart av frustation då. Nu har polisen farit men dom sa att dom måste anmäla detta för "våld i nära relationer". Jag är rädd att jag kommer få fängelse. Även fast detta verkligen inte var misshandel. Kan någon här snälla lugna ner min oro jag är endast 18 år gammal och har aldrig suttit i fängelse förut. Polisen tog även kort på mammas arm som bevis vilket inte gör saken bättre. Tacksam för erat svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad du kan tänkas bli anklagad för utifrån den situation som du beskrivit och vad straffet skulle kunna bli om du skulle dömas.

Inledningsvis vill jag säga att det är svårt att uttala sig om enskilda fall, då man inte har alla de omständigheter som kan behövas för att göra en korrekt bedömning. Men jag kommer att redogöra nedan för vilket brott som skulle kunna bli aktuellt i detta fall och det straff som kan följa och med detta förhoppningsvis ge dig svar på de frågor du har.

Misshandel
Misshandel regleras i 3 kap 5 § Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).
Att misshandla någon kan exempelvis vara att man tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta, vilket det borde vara fråga om i den situation som du beskriver. Det man menar med kroppsskada eller smärta kan avse både fysisk och psykisk skada, exempelvis skador som sår, svullnader men även funktionsrubbningar som försämrad rörelseförmåga, syn och hörsel. Det ska även tilläggas att även gärningar som medför bara lindrig skada eller smärta är att anse som misshandel.
Det finns olika grader av misshandel, misshandel av normalgraden och ringa misshandel. Skillnaden i dessa är i princip hur allvarliga brotten anses vara. Utgångspunkten för bedömningen om en misshandel ska anses som ringa är den skada eller smärta som misshandeln lett till. Ju större skada eller smärta, desto allvarligare brott.

Misshandel är ett uppsåtligt brott. Att man begår ett brott uppsåtligen innebär, väldigt förenklat, att man inser att man begår en brottslig handling men man gör det ändå.

Vållande till kroppsskada
Vållande till kroppsskada regleras i 3 kap 8 § Brottsbalken. Vållande till kroppsskada skiljer sig från misshandelsbrottet i 3 kap 5 § BrB på det sätt att det endast krävs att man oaktsamt orsakat kroppsskada eller sjukdom.
Att man är oaktsam innebär i princip att man genom vårdslöshet eller oförsiktigt handlande orsakar något. I stort sett att man borde ha förstått att man inte borde handlat på ett visst sätt.

Vållande till kroppsskada eller vållande till sjukdom får (om brottet inte är grovt) åtalas av åklagare endast om målsäganden (alltså den som har blivit utsatt för brott) endast om målsäganden anger brottet till åtal (alltså anmäler brottet) och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (Här tittar man på sådant som brottets art, straffets syfte och omständigheterna vid brottets begående). Det krävs alltså två saker för att en åklagare ska kunna åtala: målsäganden har angett brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Vilket straff kan man få?
För misshandelsbrott kan man dömas till följande:
- Brott av normalgraden: fängelse i lägst 14 dagar och högst två år
- Ringa misshandel: böter eller fängelse i högst sex månader.

För vållande till kroppsskada kan man dömas till följande:
- Brott av normalgraden: till böter eller fängelse i högst sex månader
(grovt brott är inte aktuellt i ditt fall därför går jag inte närmare in på det här)

Det som ska tilläggas här är att det är fråga om straffskalor. En straffskala för ett brott anger vad man kan få för lägsta straff respektive högsta straff för ett brott. Vilket straff man sedan får (alltså var man hamnar på straffskalan) är en bedömning som domstolen gör.

Vad har det för inverkan på straffet att man är 18 år?
Det finns speciella regler för unga mellan 15 och 21 år. Ungdomar får kortare straff än vad vuxna får. Om du är 18 till 20 år kan du bli dömd till samma straff som vuxna, men straffet blir mildare.

När en ungdom ska bli dömd för ett brott finns det en så kallad ungdomsrabatt som regleras i 29 kap 7 § BrB. Här sägs i princip att är man ung ska detta beaktas när domstolen bestämmer vilket straff som man ska få och domstolen kan då döma ut ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. För 18-åringar görs det ett avdrag på hälften av straffet. Alltså skulle en vuxen person dömas till fängelse i två år för ett brott, skulle det för en ungdom, med ungdomsrabatten, bli ett år.

Det ska även tilläggas att huvudregeln är att fängelse inte ska utdömas (30 kap 4 § BrB). Man anser att man i första hand ska försöka döma ut ett lindrigare straff (eller påföljd) än fängelse.

Sammanfattning
Jag har nu redogjort för vilka brott som skulle kunna bli aktuella i den situation som du beskrivit och vilka straff som kan utgå för dessa.

Som ovan nämnts krävs det uppsåt för att man ska kunna bli dömd för misshandel, vilket du troligtvis inte har haft. Därför tror jag inte att misshandel skulle bli aktuellt i detta fall.

I sådana fall kan man fundera på om det skulle kunna vara fråga om vållande till kroppsskada.
För detta kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på att du endast är 18 år är det högst tveksamt att du skulle bli dömd till fängelse för detta för det fall att du skulle bli dömd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (377)
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?
2020-09-20 Preskription gällande dråp

Alla besvarade frågor (85278)