Misshandel

Hej jag och en tjej rök ihop och slogs idag jag slog ett slag och hon slog ganska många mot mig samt att hon slet en hel del hår från mig räknas de som misshandel då och vad kommer hända om vi båda anmäler detta och båda har vittnen om vad som hänt? Och vad kan straffet bli?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Misshandel

Kravet på att en misshandel ska ansetts ha skett är att en person exempelvis tillfogar en annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, se här.

Anmälan

När en polisanmälan skett kan denna inte dras tillbaka, endast den som gjort anmälan kan välja att inte närvara i processen. När en polisanmälan skett brukar polisen meddela den berörde om en förundersökning inleds eller om det läggs ner. En förundersökning är en utredning till för att bena ut vad som faktiskt har hänt, inblandade parter och övriga viktiga omständigheter som krävs för att få en så tydlig bild som möjligt av händelsen. Polisen meddelar även om de väcker åtal eller inte. Åtal väcks om åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis att döma en misstänkt person.

Skadestånd

En person som drabbats av skador kran kräva skadestånd av den som orsakat skadan. Detta bör meddelas så tidigt som möjligt i processen, gärna redan vid polisanmälan. Frågan om skadestånd prövas oftast av domstolen i samband med rättegången som handlar om skada, i detta fall alltså den eventuella misshandeln.

Straff

Straffet för misshandel är enligt lag höst två år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst tre månader. Det är svårt att på förhand säga vad ett straff kan bli då detta beror väldigt mycket på omständigheterna i det enskilda fallet vilket påverkar den s.k straffmätningen, som resulterar i ett bestämt straff. Det kan finnas både förmildrande och försvårande omständigheter som påverkar utfallet av en sådan straffmätning, se här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”