Missgynnande behandling i samband med föräldraledighet

2017-08-29 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej! Min sambo och blivande far till vårt barn har funderingar gällande huruvida han får ta ut pappaledighet. Han har precis börjat på ett nytt jobb och planerar att vara pappaledig från sep 2018- januari 2019, dvs en period på ca 5 månader. Han undrar nu hur detta kan påverka hans arbete och tjänst, och huruvida arbetsgivaren kan neka han till detta eller inte? Tack på förhand
SVAR

Hej Emilia!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Denna lag omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Under förutsättning att man anmält till sin arbetsgivare minst två månader innan ledigheten har man rätt att utnyttja sin föräldraledighet. Föräldraledighetslagen har ett förbud mot missgynnande behandling av arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Detta kan exempelvis röra sig om missgynnande behandling i samband med befordringar, lön- och anställningsvillkor, fördelning och ledning av arbete samt uppsägningar.

I det fall arbetsgivaren skulle bryta mot föräldraledighetslagen har din man rätt till skadestånd, dels för eventuell ekonomisk förlust, dels för den kränkning som behandlingen kan tänkas innebära. Skulle din man sägas upp eller avskedas från sin anställning med anledning av föräldraledigheten kan det ogiltigförklaras.

Sammanfattningsvis kan föräldraledigheten inte påverka anställningen negativt och arbetsgivaren kan inte neka ledigheten under förutsättning att anmälan inkommit i tid.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?