MIssgynnande av föräldraledig

2017-08-28 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej! Jag har fått reda på att hela företaget åker på en stor konferens till andra sidan jorden när jag är föräldraledig. Barnet kommer vara såpass litet (2-3 mån) att jag som dess moder inte kan lämna det hemma pga amning och anknytning odyl. Missgynnas jag om jag inte får ta med barnet på konferensen? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att denne är föräldraledig (se 16 § föräldraledighetslagen). Med missgynnande menas en handling/underlåtenhet som försätter arbetstagaren i ett sämre läge eller en behandling som medför förlust/skada/obehag. För att avgöra om det är ett missgynnande brukar man dock ställa upp en jämförelse. Man ska då ställa sig frågan om behandlingen avviker från normalstandard eller om behandlingen är annorlunda gentemot hur någon annan person behandlas/har behandlats i en jämförbar situation. För att en otillåten handling ska anses föreligga måste det också finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Det innebär att det faktum att man är föräldraledig måste ha varit åtminstone ett av skälen till att arbetsgivaren fattat det missgynnande beslutet.

Normalt brukar inte familjemedlemmar åka med på konferenser och om detta gäller för alla kan det inte ses som ett missgynnande då något orsakssamband mellan förlusten och föräldraledigheten inte finns. Däremot om Du inte fått åka pga föräldraledigheten hade man kunnat tala om ett missgynnande. Man är föräldraledig för att ta hand om sitt barn och när man är på konferens förväntas man kunna jobba under den tid som är planerad för utbildning. Jag har därför svårt att tro att arbetsgivaren i ditt fall begår en otillåten handling om du inte får ta med ditt nyfödda barn.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?