Minska arbetsomfattning

Min sambo har en provanställning inom Restaurang och café och är schemalagd på 20 h / vecka ibland 24 h / vecka. I avtalet står det tydligt och klart att den genomsnittliga arbetstiden ska vara 30 h /vecka. Han tackade nej till ett annat jobb (säsongsjobb där tiderna skulle vara över 30 h/veckan) för att han via sms med chef blev lovad ett minimum på 30 h/ vecka och kände att det var tryggare att ta ett jobb som inte var på säsong.

Har arbetsgivaren rätt att göra såhär? Han är inte med i något fack. Vad kan han göra? Enligt lagen har väl arbetsgivaren brutit mot de avtal som ingåtts?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller för anställningar finns i Lag om anställningsskydd (LAS).

När det gäller arbetstidens längd gäller det som står i avtalet mellan din sambo och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte ensidigt göra ändringar i det anställningsavtal som har slutits med din sambo. Det krävs att parterna är överens för att en ändring ska få ske. Dock finns det en möjlighet för arbetsgivaren att ändra anställningsavtalet utan din sambos samtycke, nämligen genom att lag eller avtal säger att arbetsgivaren får göra det. Be därför din sambo att se efter i sitt anställningsavtal om arbetsgivaren tillåts ändra arbetsomfattningen ensidigt.

Det finns en annan möjlighet för arbetsgivaren att minska arbetsomfattningen, nämligen genom att säga upp din sambo och sedan erbjuda en ny anställning med nya anställningsvillkor (dvs. med lägre arbetsomfattning). Detta kräver dock att det finns grund för att säga upp din sambo. Eftersom din sambo har en provanställning gäller särskilda regler vid anställningens avslutande. En provanställning får vara upp till sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har dock möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång. Detta framgår av 6§ LAS.

Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att avbryta din sambos provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt, eller någon uppsägningstid som behöver iakttas.

Detta medför att arbetsgivaren har möjlighet att avsluta din sambos provanställning vid vilken tidpunkt som helst och utan att behöva ange något särskilt skäl till det. Därefter kan arbetsgivaren då erbjuda anställning med nya arbetsvillkor. Arbetsgivaren kan på detta sätt ensidigt ändra din sambos arbetsomfattning.

Det kan i ett sådant här läge vara bra att bara prata med arbetsgivaren, föra en dialog kring problemet och komma överens om en lösning som passar båda parter.

Hoppas att detta besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo