Minderårig kört rattfull - socialtjänstens tystnadsplikt m.m.

2019-03-15 i Sekretess
FRÅGA
Jag undrar: om en minderårig, alltså en person utan körkort kör bil rattfull vad händer då?Och om man gör en anmälan till socialtjänsten, hur går de vidare? Kan personen få vänta med körkortet eller är det bara i de fall polisen stoppat och märker det? Är så orolig för en "anhörig" som nu andra gången kört bil rattfull utan körkort. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att förklara vad som gäller kring socialtjänstens tystnadsplikt och vad som händer när man gör en orosanmälan, för att efter det gå in på vad transportstyrelsen tittar på när de prövar rätten till körkortstillstånd. Avslutningsvis ger jag dig konkreta råd på hur du kan gå vidare.

Socialtjänstens tystnadsplikt

Socialtjänstens tystnadsplikt behandlas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Ett undantag från socialtjänstens tystnadsplikt är att en uppgift som i vanliga fall varit sekretessbelagd och som angår misstanke om ett begånget brott, får lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet. Detta gäller endast då man misstänker ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. (10 kap. 23§ OSL)

Vilket straff som är föreskrivet för brott som personen ifråga verkar ha begått, återfinns i lagen om straff för vissa trafikbrott. Olovlig körning kan ge högst sex månaders fängelse () och samma maxstraff gäller för rattfylleri ().

Vad gäller i detta fallet?

Socialtjänsten har ingen anmälningsplikt vad gäller denna sortens brott. Däremot finns det undantag i deras tystnadsplikt som innebär att om personen ifråga skulle bli misstänkt av polisen för ett brott, så gäller inte längre tystnadsplikten. Undantaget gäller dock bara för brott som inte är föreskrivet lindrigare straff än 2 år. Därför är varken olovlig körning eller rattfylleri ett sådant brott som omfattas av undantaget och socialtjänsten har fortfarande tystnadsplikt.

Vad händer när en orosanmälan görs till socialtjänsten?

Om du känner dig osäker över ifall du ska anmäla inte går det bra att konsultera socialtjänsten utan att uppge personens namn. Om du bestämmer dig för att anmäla, så kommer socialtjänsten börja genom att prata med både den minderåriga och vårdnadshavare. Du kan läsa mer här.

Körkortstillstånd

För att få ta körkort behöver man ett giltigt körkortstillstånd. Detta fås från transportstyrelsen, som gör en lämplighetsbedömning. När det gäller personliga krav tas bland annat hänsyn till om personen har omhändertagits av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer eller om personen tidigare är dömd för ett brott relaterat till alkohol eller narkotika. Vad gäller brottslighet görs en kontroll inte bara över de brott man blivit dömd för, utan även om man finns med i polisens misstankeregister. Se mer här.

Konkreta råd

Socialtjänsten har ingen anmälningsplikt och den situationen du beskriver omfattas dessutom av tystnadsplikten. Om du känner dig osäker skulle jag rekommendera att du kontaktar socialtjänsten för att få råd från dem. Användbar information från socialtjänsten kan du också hitta här.

Vad gäller personens möjligheter att ta körkort så påverkas detta först när personen blir misstänkt eller dömd för ett brott. Både rattfylleri och olovlig körning är exempel på brott som gör att man får vänta med körkortet så därför skulle det innebära en stor risk för att inte få något körkortstillstånd om personen skulle köra bil olagligt igen, oavsett om personen är nykter eller inte.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (186)
2019-08-15 Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?
2019-08-01 Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?
2019-07-31 Sekretess mellan myndigheter
2019-07-17 Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (72196)