Minderårig - åtal inom sex veckor?

2019-11-29 i Förundersökning
FRÅGA
Hej,Jag läser på Polisens hemsida: enligt lagen ska det ta högst sex veckor från att Polisen underrättat en person om misstanke till dess att han eller hon får besked om ifall det blir ett åtal i domstol eller inte.(frågan gäller minderårig)OM detta inte sker, dvs att man inte får besked om detta inom dessa sex veckor. Vad gäller då? Kan åklagaren i alla fall ha rätt att väcka åtal? El kan det komma att ogiltigförklaras etc?(om det nu är en lag borde det väl inte räcka med att säga att det ex är många fall just nu, semestertider etc?)Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser finns i 4 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Enligt denna lag ska en förundersökning mot någon som inte fyllt 18 år bedrivas skyndsamt, då det gäller brott där fängelse finns med i straffskalan. Förundersökningen ska avslutas och beslut gällande åtal fattas så snart som möjligt, senast inom sex veckor räknat från dagen för delgivning av brottsmisstanke.

Det finns två tillfällen då undantag får göras:

1. då tidsfristen behöver överskridas eftersom den misstänkte ska delta i medling (se lagen om medling med anledning av brott)

2. då det är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter

Det senare undantaget kräver starka skäl, tidsfristen får till exempel inte överskridas med hänvisning till att det råder brist på utredningspersonal eller att andra uppgifter måste prioriteras (proposition 1994/95:12 s. 97). Exempel på giltiga skäl att överskrida tidsfristen är snarare då det krävs en mer komplicerad undersökning, till exempel vid svårutredd ligabrottslighet.

Då inget av de två undantagen ovan är aktuellt, ska beslut i åtalsfrågan fattas inom sex veckor. Det finns dock ingen konkret bestämmelse kring vad som händer om detta inte följs.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (441)
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon
2020-06-30 När kan polisen göra husrannsakan?

Alla besvarade frågor (81795)