Min tidigare arbetsgivare betalar inte ut min lön - hur går jag tillväga?

2019-12-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Det är nämligen så att jag och flera andra jobbat på ett privat ägd telefonförsäljning företag här i Örebro. Och hade kontrakt på granti lön dels provision som var uppnådd, men blivit uppsagda/sa upp oss, men aldrig fått lön för de arbetade tid och månader som vi varit där. Vi har kontrakt och uppsägnings papper, men inga pengar som skulle kommit in nu på slutet av november, De ansvariga arbetsgivarna undviker kontakt med oss. Hur kan vi gå till väga? Vare tacksam för all hjälp.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni kan gå tillväga för att få eran lön. I mitt svar kommer jag först gå igenom om du har rätt till lön för att sedan berätta hur du kan gå tillväga för att kräva ut lönen.

Har du rätt till lön?
Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivare och den anställda. Avtalsvillkor om lönen och hur den betalas ut får inte ändras av arbetsgivaren ensam, utan gäller tills arbetsgivare och anställd kommer överens om något annat. Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet begår hen alltså ett avtalsbrott. En anställd som inte får sin lön får istället en fordran som hen kan göra gällande mot sin arbetsgivare.

Du har alltså rätt till den lön som står i ditt anställningsavtal. Eftersom att du inte fått lönen har du en fordran gentemot din arbetsgivare, dvs. arbetsgivaren är skyldig dig pengar.


Hur kan du gå tillväga för att kräva ut lönen?
Om du är fackligt ansluten kan du vända dig till ditt fack för att få stöd och hjälp i den här typen av fråga. De är vana att hantera den här typen av problematik och skall finnas till hands för dig i en situation som denna.

Är du inte fackligt ansluten kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsförläggande. Det innebär att kronofogden kan hjälpa dig i indrivningen av din lön, som är att betrakta som en fordran, som du har mot din före detta arbetsgivare.

Ett betalningsföreläggande är ett beslut som visar att skulden faktiskt finns och är riktig. För att Kronofogden skall kunna ta ett sådant beslut måste du visa för dem följande:
• att förfallodagen för lönen har passerat,
• att det finns ett giltigt avtal er emellan där skulden uppkommit, i detta fall är det ditt anställningsavtal
• samt att skulden avser pengar

Om kronofogden kommer fram till att din arbetsgivare är skyldig dig pengar kan du ansöka om verkställighet. Det betyder att kronofogden hjälper dig att driva in pengarna från din före detta arbetsgivare så att du får din lön.

Om du inte är fackligt ansluten skulle jag råda dig att ringa alternativt besöka Kronofogdemyndigheten för vidare information i hur du skall gå tillväga i indrivningen av din uteblivna lön.


Har arbetsgivaren ekonomiska problem?
Om man är anställd hos en arbetsgivare som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion är staten ansvarig för att man får sin lön (1 § lönegarantilagen). Det finns dock en del begränsningar i lönegarantin. Bland annat garanteras bara lön till ett belopp som motsvarar högst 10 gånger det aktuella prisbasbeloppet (idag ca 474 000 kr), vilket gör att anställda med en hög inkomst eller med en längre tids obetald lön inte alltid kan garanteras hela sin inkomst (7 § lönegarantilagen).


Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1676)
2020-01-28 Rätt att gå ner i arbetstid
2020-01-26 Hur långt sträcker sig arbetsskyldigheten?
2020-01-21 Får man starta en konkurrerande verksamhet när man är anställd?
2020-01-17 Kan min chef neka mig en högre tjänst på grund av psykisk ohälsa?

Alla besvarade frågor (76613)