Min stulna bil är funnen, hur länge kan polisen hålla den i beslag?

2017-07-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Blev av med en husbil i Stockholm och polisen beslagtog bilen 2 dygn efter anmälan. Hur länge kan polisen hålla den i beslag?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Rätten för en förundersökningsledare eller åklagare att beslagta egendom regleras i 27 kap. rättegångsbalken, se här.

En förundersökningsledare, polisen, får beslagta bilen under förutsättning att den kan antas ha betydelse för utredning av brott. Eftersom polisen beslagtagit din bil får det antas vara så att den har betydelse för utredningen av ett brott. Den får vara hos polisen så länge det krävs för att utreda brottet, dvs. det finns ingen direkt lagstadgad tidsgräns för beslag. Om de grundläggande förutsättningarna för beslaget däremot inte längre finns ska beslaget omedelbart hävas enligt ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) 2006-04-28 med diarienummer 3076-2004. Det innebär att beslaget omedelbart ska hävas så fort polisen anser att den tekniska undersökningen och bevisupptagningen av bilen är klar.

Det verkar dock som att utredningen av bilen fortskrider, varför du inte fått tillbaka din bil än. Även om polisen nu väljer att åtala någon annan för brott, kommer antagligen ett beslut tas om att du som rättmätig ägare får tillbaka bilen och du ska då omedelbart underrättas av beslutet från polis eller åklagare. Kontakta polisen för att se hur det går med utredningen. Om den tekniska undersökningen däremot är klar och polisen ändå väljer att behålla din bil utan skäl har du rätt att be om ett beslut från tingsrätten att beslaget hävs. Skulle detta hända kan du dessutom anmäla händelsen till JO.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (547)
2021-08-02 Vad är tillräckliga bevis i mål om våld i nära relation?
2021-08-01 Vad händer efter en polisanmälan?
2021-07-19 Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?
2021-07-12 När får polisen göra en husrannsakan?

Alla besvarade frågor (94603)