Min sons kompis bor hemma hos min son, men kompisen betalar ingen hyra och vägrar flytta. Vad ska min son göra?

2019-02-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej.Min son har en kompis som bott hos honom ca fem mån. Nu är det så att min son fått ekonomiska o psykiska bekymmer och har bett sin kompis att flytta så att han kan lösa sitt eget. Kompisen vägrar flytta... Inga kontrakt utan kompisen fick bara bo där tills vidare.Vad gör man? Hyran skulle betalas men kompisen har inte betalt sin del...
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad din son kan göra, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Har din son och hans kompis ett hyresavtal?

Det framgår av din fråga att din sons kompis skulle betala hyra, men att han inte har gjort det. När hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning gäller som regel 12 kap Jordabalken även kallad hyreslagen, se Jordabalken 12 kap 1 § st 1 (här).

Hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresgästen eller hyresvärden begär det, se Jordabalken 12 kap 2 § st 1 (här). Dock finns inget krav på att avtalet ska vara skriftligt, så ett muntligt hyresavtal är lika giltigt. Däremot är det givetvis att rekommendera att ha ett skriftligt hyresavtal ur bevissynpunkt; det är då lättare att utreda vem som är motpart, vilka villkor som gäller och omfattningen av lägenheten och tillhörande utrymmen.

Om din son och hans kompis muntligen har kommit överens om att kompisen ska betala hyra och bo där tills vidare drar jag slutsatsen att de har ett hyresavtal. Som framgår ovan är det inte nödvändigt att ha ett skriftligt avtal.

Vilken uppsägningstid gäller om man har en inneboende?

Om ett hyresavtal har ingåtts för bestämd tid upphör det helt enkelt när det slutar att gälla, se Jordabalken 12 kap 3 § st 2 (här). Dock har hyresgästen som hyr en bostadslägenhet alltid rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, se Jordabalken 12 kap 5 § st 1 (här).

Är hyrestiden inte bestämd i avtalet, gäller hyresavtalet tills vidare, och måste sägas upp av någon av parterna för att upphöra att gälla, se Jordabalken 12 kap 3 § st 1 (här). Har hyresvärden och hyresgästen inte avtalat om längre uppsägningstid är uppsägningstiden tre månader, se Jordabalken 12 kap 4 § (här).

Om hyresförhållandet har varat mer än tre månader ska uppsägningen vara skriftlig, se Jordabalken 12 kap 8 § (här).

Kan besittningsskydd bli aktuellt i den här situationen?

En hyresgäst i en bostadslägenhet har dock besittningsskydd (rätt till förlängd hyrestid) även om hyresvärden vill säga upp avtalet. Hyresgästen blir av med besittningsskyddet om hen begår allvarliga avtalsbrott eller om huset ska rivas, se Jordabalken 12 kap 46 § (här).

Vid vissa hyresförhållanden har hyresgästen inget besittningsskydd. Exempel på detta är andrahandsuthyrning som inte varat längre än två år, uthyrning av möblerat rum som inte varat längre än nio månader samt uthyrning av del av upplåtarens egen bostad, se Jordabalken 12 kap 45 § (här).

I detta fall är kompisen inneboende hos din son, vilket innebär att sonen hyr ut en del av sin egen bostad. Besittningsskydd blir därmed inte aktuellt.

Vad kan man göra om man har en inneboende som inte betalar någon hyra?

Hyresgästen är skyldig att betala hyran i rätt tid, se Jordabalken 12 kap 20 § (här). Vid dröjsmål med att betala hyran ska hyresvärden informera hyresgästen om att det finns risk för uppsägning.

Om en hyresgäst inte betalar hyran kan hyresvärden ansöka hos Kronofogden om avhysning. Man ansöker hos Kronofogden genom att använda en blankett på deras hemsida (här). Kostnaden för att ansöka om avhysning är 300 kronor. Man måste ange grunden till avhysning (exempelvis vilka hyror hyresgästen inte har betalat). Vid ansökan ska man ange om man vill ha Kronofogdens hjälp att genomföra vräkningen.

Vad du och din son kan göra nu

Jag rekommenderar att din son genast säger upp hyresavtalet med kompisen, och att han tar kontakt med Kronofogden för att få hjälp med avhysning.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1154)
2019-05-25 Kan jag säga upp mitt hyreskontrakt?
2019-05-24 Min andrahandshyresgäst är skyldig mig hyra och går inte att få tag på. Vad ska jag göra?
2019-05-24 Måste vi betala hyra för bostaden om vi valt att inte flytta in?
2019-05-23 Uppsägningstid för hyra av villa enligt privatuthyrningslagen

Alla besvarade frågor (69284)