Min son var nära på att drunkna på grund av en trappa i badhuset, fastighetsägaren vill inte göra något, vad ska jag göra?

2019-02-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hejsan,Vi har haft en incident på en privat simskola där våra fyraåriga son går.Det som hände var att vår son fastnade i en ståltrappa med foten och inte kom loss utan att jag istället fick dra loss honom. Huvudet var under vattenytan och hade jag inte fått loss honom så hade det blivit en drunkningsincident. Vi har pratat med dem som bedriver simskolan att detta bör åtgärdas så att det inte kan ske igen. De i sin tur har pratat med fastighetsägaren som inte har något intresse av att åtgärda trappen då det möjligen kan innebära en stor kostnad. Min fråga är då, vems är ansvaret i detta fall? Finns det regler och lagar för att bedriva simskoleverksamhet? Krav på anläggningen osv? Vi skulle ju gärna gå vidare med detta ärende, men är osäkra var vi bör vända oss och vilken grund vi har att luta oss mot.Mvh, Orolig förälder
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!
Det finns ingen enskild lag som hanterar din fråga. Man kan dock få viss vägledning från produktsäkerhetslagen. I mitt svar kommer jag inledningsvis kort också beröra lagen om offentlig upphandling

Vem är ansvarig för vad?
Inledningsvis vill jag konstatera att de flesta badhus i Sverige ägs och drivs av Sveriges kommuner. Jag utgår också från det i mitt svar till dig. Behöver en kommun köpa in olika tjänster till sitt badhus så ska det sedan ske genom offentlig upphandling. Trots att simskola skulle kunna ses som en tjänst sker ingen upphandling för den verksamheten. Detta eftersom upphandling endast görs när en kommunen ska betala för något; simskole-avgiften betalas av deltagarna i simskolan och inte av kommunen. Kommuner upplåter dock bassängtid och lokaler för dem som tillhandahåller tjänsten simskola.

Sammanfattningsvis: Det är den privata simskolan som ansvarar för själva simskoleverksamheten och kommunen är ansvarig lokalen d.v.s badhuset.

Vilka regler gäller för de lokaler som används för simskoleverksamhet?
Det finns inte en specifik lag med regler för lokaler där simskola hålls. Som jag nämnde tidigare kan man dock få vägledning från produktsäkerhetslagen. Konsumentverket har utifrån den lagen tagit fram ett dokument kallat "vägledning för badanläggningar". I vägledningen står bland annat:

Ansvaret för att en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I ansvaret ingår att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig säkerhetsinformation samt bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete i syfte att förebygga personskador. Systematiskt säkerhetsarbete innebär att badhusanläggningen bör genomföra riskanalyser.

I riskanalys ingår att:
- Identifiera faror och vilka som riskerar att skadas
- Bedöma risker utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet.

Riskanalysen ska senare leda till:
- Att nödvändiga åtgärder vidtas för att ta bort eller minimera riskerna

Sammanfattning och mitt råd:
Eftersom badhuset är kommunalt är de ansvariga för lokalen. Det är därför kommunens ansvar att identifiera faror i badhuset och minimera riskerna för personskador. Det är också kommunens ansvar att se till att riskerna minimeras. Det som hände dig och din son är mycket allvarligt då det i allra värsta fall kunde lett till en drunkningsincident. Eftersom anledningen till att drunkningen kunde inträffat är på grund av trappan i badhuset så blir mitt råd därför att anmäla badhuset till konsumentverket. De är nämligen ansvariga för att se till att produktsäkerhetslagen följs. Anmälan av badhuset kan du göra genom denna länk. Vill du läsa mer om konsumentverkets vägledning kan du göra det här.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Har du följdfrågor kan du, eftersom du har valt möjlighet till telefonuppföljning, mejla mig på sandra.lundin@lawline.se för att boka in en telefontid som passar dig!

Sandra Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)