Min son sparkade sönder en glasdörr - har skolan rätt att kräva oss på pengar?

FRÅGA
HejMitt barn som är 13år sparkade på skolans dörr o glaset gick sönder. Det var inte planerat eller avsikt från hans sida att glaset skulle gå sönder vilket han själva blev jätte ledsen o schockad över att det blev så lätt en spricka i glaset av en spark på dörren. Detta är första gången som det händer honom. Nu har skolan skickat räkning på 2800kr. Gör skolan rätt att skicka räkningen till oss och ska vi betala? Hur ska vi göra? Ringa försäkringsbolaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Som jag tolkar din fråga var inte din sons avsikt att glaset skulle gå sönder. Det får dock anses vara vårdslöst att sparka på en dörr med glas och min bedömning är därför att din son är skadeståndsskyldig. Skadeståndet omfattar dörrens värde eller reparationskostnad av dörren (5 kap. 7 § SkL). Eftersom din son inte fyllt arton år än ska ha ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). En trettonåring kan åläggas mer ansvar än en treåring exempelvis. Om ni har en hemförsäkring med gällande ansvarsförsäkring är det normala att fullt skadestånd betalas ut. Min rekommendation är därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag och diskuterar frågan med dem.

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98505)