Min son råkade göra sönder en fönsterruta, är vi ersättningsskyldiga?

FRÅGA
https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1HejI veckan så råkade min pojk på 8 årta sönder ett fönster i sin skola under skol tiden. Händelsen var inte avsiktligt, han råkade träffa föntret med sten då han ville träffa en ballong. Direkt efter skadan sprang han till sin fröken gråtande och förklarade vad som hade hänt.Nu vill skolan att vi betalar för skadan. De vill laga fönstret och skicka fakturan till oss.Är vi skyldiga att betala.Vad säger lagenVäldigt tacksan för ett svar Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det händer ofta att barn har sönder saker, utan att det är någons mening, och tyvärr blir det i de allra flesta fall föräldrarna som får stå för kostnaden för eventuella skadade saker när det sker.

De regler som är aktuella i ert fall finns i skadeståndslagen (SkL), som behandlar regler om ekonomisk ersättning till följd av att någon har orsakat skada.

Huvudregeln SkL 2 kap. 1 § säger att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Alltså, om någon med mening eller genom att ha varit oaktsam har orsakat skada på person eller på sak ska denne ersätta detta. Detta gäller i regel även för barn under 18 år som orsakat skadorna. Barnet är dock endast ersättningsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, om det finns någon ansvarsförsäkring i hemförsäkringen och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap. 4 §).

Jag råder dig att kontakta ditt försäkringsbolag och höra om ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan ersätta skadorna. De skador som barn kan orsaka är många och uppstår oftast i samband med lek. Ett exempel på vanliga skadehändelser som brukar omfattas av ansvarsskyddet i hemförsäkringen är fönsterrutor som krossats i samband med spel och lek.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll