Min sambo har blivit anmäld för misshandel, måste jag medverka?

FRÅGA
får polisen tvinga en att vara med i en anmälan som jag inte har gjort? det va polisen.som gjorde anmälan på min sambo för misshandel får polisen kontakta mina anhöriga bakom min rygg ?kan dom tvinga mig att prata även fast jag inte vill medverka i ärendet ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen har en skyldighet att inleda en förundersökning om det finns misstanke om att ett konkret brott som hör under allmänt åtal har begåtts, 23 kap 1 § Rättegångsbalken. En förundersökning innebär att polisen utreder huruvida ett brott har begåtts eller inte. Misshandel enligt 3 kap 5 § BrB hör under allmänt åtal.

Av 23 kap. 6 § rättegångsbalken får polisen hålla förhör med alla personer som antas kunna lämna uppgifter som är av vikt för utredningen.

Vad man behöver säga i ett vittnesförhör med polis:

Som vittne i ett förhör av polis måste du inte säga någonting. Du behöver alltså inte svara på de frågor som du inte vill svara på. Om du svarar på frågor så måste du dock tala sanning. Det är med andra ord inte tillåtet att ljuga men tillåtet att vara tyst. Man behöver inte vittna om som är misstänkt är närstående, 36 kap. 3 § rättegångsbalken.

Sammanfattningsvis, har polisen ett ansvar att lagföra brott och måste utreda huruvida ett brott har begåtts eller inte. Om det finns starka skäl som talar för det, måste brottet också lagföras. Offret i sig har inget med den processen att göra. Polisen kan inte tvinga dig att medverka i processen men de kan hålla vittnesförhör med anhöriga om det finns belägg för att de kan ha en inverkan på utredningen.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?