Min sambo gav mig hälften av hans fastigheten genom gåvobrev men jag betalade egentligen marknadsvärdet, kan jag ogiltighetsförklara gåvobrevet?

2020-07-19 i Fastighet
FRÅGA
Hej,När jag flyttade in till min nya sambo, så skrev han över hälften av sitt hus på mig, via ett gåvobrev, för att undvika skatt. Jag tog över ett huslån samt gav kontanter och betalde i verkligheten marknadsvärde för "gåvan". Min sambo flyttade ut efter bara 12 månader, varvid jag köpte resterande 50% av fastigheten, via regelrätt köpeavtal.Kan jag på något sätt ogiltigförklara gåvoavtalet och hur gör jag det?Tacksam för vägledning.Yoyo
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: jordabalken och avtalslagen.

Gåva i jordabalken
Gåvor som rör fastigheten regleras i 4 kapitel jordabalken. Gåvoavtalet måste enligt 1 § ingås skriftligt och de minimikrav som anges i den regeln ska vara uppfyllda. Ett av momenten, köpeskillingen, har dock ingen motsvarighet beträffande gåva eftersom köpeskillingen. I övrigt innebär formkravet, att båda parter ska underteckna handlingen, att en överlåtelseförklaring ska finnas med och att fastigheten ska anges i handlingen. Möjligen kan man säga, att i den mån gåvotagaren övertar ansvaret för givarens lån i fastigheten, bör detta framgå av gåvohandlingen; jag har dock svårt att se att en brist i den delen skulle kunna leda till att gåvoavtalet blev ogiltigt. Om formkraven inte är uppfyllt, är gåvan ogiltig, se 4 kap 29§.

Gåva är ett avtal
Ett gåvoavtal är ett avtal. Det innebär att avtalslagen är tillämplig och ogiltighetsgrunderna i denna lagen kan även tillämpas, se 28§-35§ avtalslagen. Bland annat kan ett avtal ogiltighetsförklaras enligt 31 § avtalslagen genom ocker, vilket innebär att någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra. Det finns även en grund som kallas för svek där en part vilseleder den ena genom att avsiktligen lämna oriktiga uppgifter. Dock är det så att du visste omständigheter vilket gör det svårt att ogiltigförklara gåvan på denna grund.

Sammanfattning
Jag ser inga större chanser att ogiltigförklara gåvan. Att du tar över lånet är inte grund i sig att ogiltigförklara, inte heller är det att du gav kontanter till honom eftersom dessa kontanter inte kan knytas till fastigheten. Jag ser dock inte en anledning att ogiltigförklara gåvan. Om du gör detta så ogiltigförklarar du även din äganderätt till 50% av fastigheten.

Är det så att du ändå vill ogiltighetsförklara gåvan så gör man detta genom en stämningsansökan till tingsrätten.

Jag hoppas jag har varit till vägledning, har du följdfrågor så är du varmt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88291)