FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt10/08/2020

Min sambo bröt upp dörren till lägenheten, men han gjorde det för att rädda mitt liv. Kan vi få ersättning för den förstörda dörren ur vår hemförsäkring?

Hej.

Min sambo bröt upp vår dörr med kofot till vår brf lägenhetsdörr. Han förhindrade mitt självmord, jag hade ställt en stol innanför. Nu när saker är "lite lugnare. Och jag är hemma från sjukhuset" Så har vi pratat med föreningen. De vet inte exakt allt ännu. Bara att behovet att komma in fanns mm.

Nu sitter vi och kollar på nya dörrar på nätet. Men jag tänker att även om allt var mitt fel så borde väl vår hemförsäkring på något sätt hjälpa oss. Vad har vi för rättigheter eller har inte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som är tillämplig, försöka besvara ifall du och din sambo kan få ersättning ur er hemförsäkring samt ge råd om vad ni kan göra nu.

Vilken lag är tillämplig?

Den lag som är tillämplig på försäkringar är Försäkringsavtalslagen, ofta förkortad FAL (här). Eftersom det rör en hemförsäkring drar jag slutsatsen att det är en konsumentförsäkring, vilket gör att 2-7 kap FAL är tillämpliga, se 1 kap 1 § 1 st FAL (här).

Försäkringsvillkor som jämfört med lagen är till nackdel för försäkringstagaren eller den försäkrade är utan verkan, om inte annat anges i lagen, se 1 kap 6 § 1 st FAL (här).

Kan du och din sambo få ersättning ur er hemförsäkring?

Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, eller uppsåtligen förvärrat följderna av ett försäkringsfall, får man inte ersättning ur försäkringen, se 4 kap 5 § 1 st FAL (här). Jag vet inte hur villkoren i er hemförsäkring är utformade, men jag antar att om man bryter upp dörren framkallar man ett försäkringsfall. I det här fallet bröt din sambo upp dörren med vilja, han hade alltså uppsåt.

Men 4 kap 9 § p. 1-3 FAL (här) anger situationer då försäkringsersättning inte får sättas ner enligt 4 kap FAL (här). P. 3 avser handlande som avsåg att skydda person eller egendom i ett sådant nödläge att handlandet var försvarligt.

Enligt lagkommentaren krävs att handlandet varit försvarligt, vilket inte behöver innebära att det varit det lämpligaste, utan man får ta hänsyn till att den försäkrade behövde agera i en pressad situation där en allvarlig skada riskerade att hända. Lagkommentaren anger att enligt motiven är det den försäkrade som ska visa att exempelvis brott mot en säkerhetsföreskrift eller framkallande av försäkringsfall skett i ett nödläge, men att det som regel är tillräckligt att visa att detta är mer sannolikt än motsatsen.

I det här fallet har din sambo uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall genom att bryta upp dörren, men han gjorde det för att rädda ditt liv, och därför drar jag slutsatsen att det var ett nödläge och att ersättningen därför inte får sättas ned.

Hur mycket ersättning som är aktuellt Ifall du och din sambo kan få ersättning ur hemförsäkringen för den uppbrutna dörren beror på villkoren i er hemförsäkring. Därför skulle jag först och främst rekommendera att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du och din sambo kontaktar ert försäkringsbolag där ni har hemförsäkring och meddelar det inträffade och förklarar situationen, om ni inte redan har gjort detta.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000