Min pojkvän har sålt min Iphone med fullmakt till för lågt pris, vad kan jag göra?

2020-11-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min pojkvän fick fullmakt för att sälja min gamla Iphone för minst 1000 kronor. Priset stod naturligtvis inte i fullmakten. Killen som köpte mobiltelefonen prutade och mobiltelefonen såldes för 800 kronor. Jag tycker att min pojkvän ska ersätta mig med 200 kronor. Han menar att jag ska säga upp avtalet om köpet i stället eftersom hon vilselett köparen. Kan jag säga upp avtalet? Om inte, hur kan jag få mina 200 kronor?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Behörighet och befogenhet
Till att börja med kan sägas att regler om fullmakter regleras i 2 kap avtalslagen. Det finns två viktiga begrepp, behörighet och befogenhet. Som du skrivit frågan tolkar jag det som att din pojkvän fått en skriftlig fullmakt av dig att sälja din Iphone. Din pojkvän har alltså fått behörighet att sälja din Iphone (10 § första stycket AvtL). Sedan utgår jag från att du då muntligen har sagt att du vill sälja för minst 1000 kr, eftersom du förklarar att priset inte står i fullmakten. Det innebär att din pojkvän inte har befogenhet att sälja din Iphone för under 1000 kr (11 § första stycket AvtL).

Kan du säga upp avtalet?
När din pojkvän säljer din Iphone till köparen, har han hållit sig inom sin behörighet. Däremot har han gått utanför sin befogenhet, eftersom han sålde din Iphone för 800 kr.

För att du ska kunna komma ur avtalet, krävs det att köparen insåg eller borde ha insett att din pojkvän gick utanför sin befogenhet (11 § första stycket AvtL). Eftersom det inte stod något i den skriftliga fullmakten om pris, finns det där ingen anledning att misstänka att köparen kände till omständigheterna. Det är inte en jättestor skillnad mellan 800 och 1000 kr. Det är inte heller något konstigt eller misstänksamt att en begagnad Iphone skulle kunna kosta 800 kr. Eftersom jag inte har jättemycket information om hur köpet gick det rent faktiskt samt det jag beskrivit ovan, så är min bedömning att köparen förmodligen inte insåg eller borde ha insett att din pojkvän gick utanför sin befogenhet när han sålde Iphonen för 800 kr istället för 1000 kr. Det innebär att avtalet är bindande och du kan inte på denna väg komma ifrån köpet.

Om inte, hur kan jag få mina 200 kr?
Så som du beskriver det så visste din pojkvän om att du ville sälja för minst 1000 kr, dvs. att han inte hade befogenhet att sälja för mindre än så. Den skada du lidit, dvs. de 200 kr kan du kräva av din pojkvän, i den mån du kan visa att han överskred sin befogenhet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91415)