Min mor har fastighet i Danmark, vad gäller vid arv och gåva?

FRÅGA
Dansk kvinnlig medborgare med hemvist i Sverige sedan 1982 har två vuxna barn, båda med hemvist i Sverige. Kvinnan äger 100% ett fritidshus i Danmark sedan skilsmässa från svensk man 1973. När kvinnan dör:1 Vilket lands lag reglerar arvet?2 Viket lands skatteregler gäller?3 Kan kvinnan före sin död ge barnen det danska huset i gåva med noll gåvoskatt?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fråga 1.
Huvudregeln är att det är lagen där personen hade sin hemvist som ska tillämpas. Undantaget är om det är uppenbart att personen hade närmare anknytning till det andra landet som ett annat lands lag kan tillämpas. I ditt fall är det Sveriges lagar som ska tillämpas på arvet, det vill säga ärvdabalken, härtill rör regler om förskott på arv, laglott och regler om dödsboförvaltning, läs mer här.

Fråga 2.
För all egendom som din mor ägde i Sverige så gäller svenska regler. För skatteregler gällande fastigheten får vi läsa skatteavtalet mellan de nordiska länderna. I artikel 13 1 punkten i skatteavtalet mellan Sverige och de nordiska länderna stadgar att fastighet som säljs i ett annat land än sin hemvist ska beskattas i det andra landet (läs här). Beskattningen ska alltså ske i Danmark.

Fråga 3.
Gåvor som ges i ett annat land ska regler i det landet gälla eftersom fastigheten är belägen i Danmark. Gåvoskatten finns fortfarande i Danmark och jag rekommenderar att ni hör av er till Danmarks motsvarighet till skatteverket för att få mer information om gåvoskatten, (Skat.dk).

Jag hoppas jag har kunnat svara dina frågor, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?