Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?

2020-09-09 i Make
FRÅGA
Bor i ett hus med min man, har varit gifta i 3 år. Har inga gemensamma barn men på varsitt håll. Han hade huset när vi träffades och de är hans, vi har inte skrivit över ngt på mig ännu. Vad jag undrar är vad som gäller om något händer min man, om han skulle avlida ? Vad har jag då att vänta med huset? Undrar också om lösöret hemma? Jag har ju en del saker som betyder mycket för mig? Hur gör jag för att säkra mina privata ägodelar?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag kommer att dela upp din fråga. Först reder jag ut vad som händer med huset, lösöret och dina privata ägodelar. Därefter går jag in på vad du kan göra för att kunna säkra dina privata ägodelar. Jag tolkar det vidare som att ni ännu inte har upprättat ett äktenskapsförord.

Relevant lagstiftning

För att utreda vad som kommer att delas mellan dig och din make kommer vi att behöva kika på äktenskapsbalken (förkortat ÄktB). Vidare kommer vi behöva titta i ärvdabalken (förkortat ÄB) för att se vad som kommer att ske med egendomen om din make skulle avlida.

Enskild egendom eller giftorättsgods?

Till att börja med så är dina privata ägodelar något som utgör lösöre. Detta lösöre är något som i sin tur utgör giftorättsgods. All egendom är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är det som kommer att delas mellan dig och din make vid en bodelning. I motsats till giftorättsgods finns det något som kallas enskild egendom. Den enskilda egendomen undantas från en bodelning och delas därför inte mellan er. För att något ska anses utgöra enskild egendom krävs det att den uppfyller något av de villkor som räknas upp i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Ett exempel på vad som utgör enskild egendom är egendom som någon av makarna har fått genom testamente med villkor på att det ska vara enskilt. Ett annat exempel som kan vara av mer relevans för dig är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Detta går jag närmare in på senare.

Bodelning

Skulle din make avlida, så kommer en bodelning att ske (23 kap. 1 § ÄB). I bodelningen så kommer enbart giftorättsgodset att ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makars gemensamma bostad räknas till giftorättsgodset och huset kommer därför att ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB). Dock kan det vara möjligt att huset är enskild egendom om de uppfyller kraven i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, exempelvis om din make fått bostaden genom testamente eller i gåva med särskilt villkor att det enbart ska vara din makes.

Arvsfördelning

En bröstarvinge är barn till den avlidne och anses vara den närmaste arvingen (2:1 st. 1 ÄB). I lagen gör man skillnad på gemensamma bröstarvingar och särkullbarn. Särkullbarn är barn som enbart den ena maken eller makan är förälder till. Era barn från varsitt håll är därför särkullbarn. Till skillnad från gemensamma bröstarvingar så har särkullbarn arvsrätt före make/maka (3:1 st. 1 ÄB). Det innebär att om din man dör så har barnet rätt att få ut sitt arv direkt och giftorättsgodset kommer då att delas lika mellan dig och hans barn. Du skulle således ha rätt till halva huset och din makes barn ha rätt till andra halvan av huset.

Det finns dock en regel i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken som gör det möjligt för dig att få hela huset på din lott. Det förutsätter att du är den som bäst behöver bostaden, kan lösa ut särkullbarnet samt att det i övrigt anses som skäligt.

Hur gör man för att försäkra sina privata ägodelar?

Jag skulle råda er att upprätta ett äktenskapsförord vilket är möjligt även efter det att man ingått ett äktenskap. Genom det kan du och din man bestämma vilken egendom som ni ska ta med, eller inte ta med, i en framtida bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet ska vara:

1. Skriftligt
2. Daterat och undertecknat av makarna

3. Inlämnat för registrering hos skatteverket.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så rekommenderar jag er att ta hjälp av vår avtalsrobot.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (466)
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?

Alla besvarade frågor (91361)