Min konkursförvaltare har sålt till underpris, vad kan jag göra?

2019-08-26 i Konkurs
FRÅGA
Jag begärde mitt AB i konkurs 2018-10-31 då jag såg att det inte skulle löna sig på sikt, i bolaget fanns mark, samt fastigheter som blivit värderade till 5500000kr, konkursförvaltaren sålde rubbet för 2200000kr, detta innebar att jag själv åkte dit på ett borgensåtagande på 300000kr till banken då dom ej fick in tillräckligt för att täcka skulderna, dom totala lånen uppgick till 4300000kr, jag anser att förvaltaren sålt till underpris, vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En konkursförvaltares uppgifter och ansvar finnes i 7 kap. 1 § Konkurslagen (KonkL). Konkursförvaltaren ska avveckla konkursboet så snabbt som möjligt och tillfredsställa borgenärerna, således främja en snabb konkurs för gäldenärens rätt. Konkursförvaltaren har ett särskilt borgenärsintresse och ska ge dem så mycket pengar som möjligt, enligt 7 kap. 8 § KonkL. Sammanfattningsvis betyder det att en konkursförvaltare har ett samhällsintresse att beakta i sitt arbete och således har konkursförvaltaren ett skadeståndsansvar enligt 17 kap. 1 § KonkL. Skadeståndsansvaret innebär att konkursförvaltaren kan bli skadeståndsskyldig till en konkursborgenär eller gäldenär för de skador som denne vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen (med flit) eller av oaktsamhet orsakar konkursboet. Skadeståndet kan sedan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

I ditt fall innebär detta att du kan yrka för att din konkursförvaltare har orsakat skador i ditt konkursbo, med grunden för att denne har sålt till underpris med hänsyn till boets värde. Det du dock bör reflektera över är som tidigare nämnt konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift, det vill säga avveckla konkursboet så fort som möjligt genom att driva in fordringar. Detta innebär således att en konkursförvaltare inte kan tvinga en köpare att betala, utan istället erbjuda en förhandling för att driva in fordringen så fort som möjligt och således påverkas inte köparen av konkursen. Detta innebär att ett en fordring kan drivas in genom att konkursförvaltaren exempelvis erbjuder köparen att "betalar du idag behöver du endast betala halva priset" , för att driva in fordringar så fort som möjligt, enligt 7 kap. 1 § KonkL. Utifrån informationen i din fråga är det mycket möjligt att din konkursförvaltare har handlat efter att driva in fordringar så snabbt som möjligt, för att främja en snabb konkurs för din rätt och således kan denne anses ha uppfyllt sin plikt att främja ett samhällsintresse. Vidare innebär detta att det krävs mer information, än informationen i din fråga, för att utreda dina chanser för ett eventuellt skadestånd från konkursförvaltaren och således råder jag dig till att kontakta någon av våra jurister här på Lawline, för att utreda dina chanser vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97716)